Regjeringen la torsdag fram forslag til endringer i statsbudsjettet. Her foreslår de å la verdens fattige ta regningen for Putins krig. Kuttet i bistanden er enormt usosialt og rammer de som har minst i denne verden. Det er for SV helt uakseptabelt. I stedet for å sende regningen til verdens fattige må den sendes Norges rikeste.

Budsjettet tar oss i feil retning på flere områder. Regjeringen kutter mer i folks kollektivtilbud enn i satsingen på nye motorveier. Det vil øke utslippene og gjøre det vanskeligere for folk som ikke har råd til egen bil å komme seg på jobb. I tillegg kuttes det i vern av skog både her hjemme og i satsingen for å ta vare på regnskogen.

Budsjettet øker ulikhetene, det kutter i velferd, i en tid hvor prisene stiger og stadig flere sliter med å få endene til å møtes.

Nå starter jobben på Stortinget for vår del. I stedet for å sende regningen til verdens fattige bør vi øke skatten på de aller rikeste og styrke velferdsordninger som sosialhjelp og barnetrygd.

SV kommer til å gjøre sitt de neste ukene for å rette opp regjeringens forslag. Har du innspill til hva vi bør prioritere for å hjelpe de som sliter økonomisk, hva som skal til for å gjøre utslippskuttene større og beskyttelsen av naturen sterkere, ja da kan du ikke nøle med å ta kontakt med oss.