• REDAKSJONEN OPPLYSER OM AT DET ER AVDEKKET PLAGIAT I DETTE INNLEGGET. SE GJENNOMGANGEN HER.

Hjertet mitt blør! Nå er det ikke lenger mulig å skjerme barna fra tiltak. Mange kommuner har begynt å stenge skolene. I tillegg kommer en nasjonal skjenkestopp. Den betyr kroken på døren for mange bedrifter i serveringsbransjen.

Kulturarbeidere må enda en gang stenge kinosaler og konsertlokaler. Juleavslutninger for barnekor, korps og dansegrupper er avlyst. Julegudstjenestene må nedskaleres. Helsevesenet og frivilligheten er ferd med å knele. Vi har for få senger, for høyt belegg, for kort liggetid og for høyt press på personalet.

Etter mitt syn skyldes situasjonen og tiltakene i stor grad at noen få ikke vaksinerer seg. Det må de tåle å høre. De som velger å ikke vaksinere seg er en del av problemet, ikke en del av løsningen. Det må de også tåle å høre.

Ja vel, det finnes noen mennesker som har reelle, medisinske grunner til å ikke vaksinere seg mot covid-19. Dette er en ganske liten gruppe. En mye større gruppe er de som bare ikke vil. Vet best selv. Eller ikke gidder.

Vi lever i et samfunn med mange goder, rettigheter og noen plikter. Dette må til for at samfunnet skal fungere til alles beste. Vi kaller det ofte en samfunnskontrakt. Vi må betale skatt og følge lovregler, selv om det ikke alltid passer med vår personlige mening.

Men jeg mener det er en falsk motsetning å hevde at vi enten har felles regler eller individuelle friheter. Ethvert samfunn er basert på avveininger mellom regler og friheter. En innstramming av individuell frihet må selvfølgelig være godt begrunnet og forsvarlig behandlet. Covid-19-forskriften er et uttrykk for det.

I Danmark blir koronapass brukt overalt. Som kjent kan du få et slikt pass ved enten å ha gjennomgått covid-19, være vaksinert eller ha en ny, negativ test. Dersom et slikt tiltak både hemmer spredning av smitte, alvorlig sykdom og dødsfall, er det et forholdsmessig tiltak jeg aksepterer. At uvaksinerte derigjennom mister noen privilegier likeså.

Den relativt lille gruppen uvaksinerte kan spille en avgjørende rolle for hvor raskt vi kommer oss ut av denne alvorlige situasjonen. Problemet nå er blitt at det koster for lite å vende ryggen til koronavaksinen. Og til fellesskapet.