Gå til sidens hovedinnhold

Det må en redningsaksjon til for unge uføre

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

2 100 Trøndere under 30 år er nå ung ufør. Det tilsvarer alle elevene på de to største videregående skolene i fylket vårt. På Høyres åtte år i regjering har antallet unge uføre steget dramatisk, og fasiten etter to perioder med regjeringsmakt viser at det går helt feil vei. Nå må det en redningsaksjon til.

Myten om at dette er 2 100 unge som «shopper» uføretrygd fordi de ikke vil jobbe, må legges død med en gang. Ingen med hele voksenlivet foran seg ser for seg uføretrygd som første og siste holdeplass i karrieren.

Om lag fire tusen unge trøndere er nå helt eller delvis arbeidsledige. Det er en alvorlig situasjon, hvor noen har vært permittert i over ett år. Vi frykter at ledigheten blant unge biter seg fast som uførhet om noen år. Det kan vi ikke akseptere.

Når man først har falt utenfor arbeidslivet, så har vi nå et arbeidsmarked som gjør det vanskelig å komme tilbake igjen. Det finnes ikke lengre båter å mønstre på. Frem til man er 21 år har oppfølgingstjenesten ansvar for å følge opp unge som ikke er i skole eller i jobb. De som faller utenfor bør følges opp lenger: uføre-tallene viser at stadig flere unge går passive for lenge mens problemene vokser. Vi kan ikke vente til ungdommen tropper opp på NAV – vi må oppsøke dem tidligere, tilrettelegge, og støtte dem inn i fagopplæring eller ut i jobb!

Å snu trenden er ingen quick-fix. Sammensatte problemer krever ofte sammensatte løsninger. Vi i Arbeiderpartiet foreslår fem tiltak:

  1. Et oppsøkende NAV. NAV må få i oppdrag å oppsøke ungdom som står utenfor jobb, utdanning og arbeidstrening. På Oppdal har NAV allerede igangsatt et slikt prosjekt rettet mot unge som står utenfor. Flere unge fortjener den samme hjelpen.
  2. Flere ansatte til å følge opp unge. NAV må få flere ansatte som kan drive med oppfølging. Det koster litt ekstra nå, men bedre oppfølging vil hjelpe flere og sparer samfunnet for senere utgifter.
  3. Mer ressurser til fagopplæring eller jobb. Unge skal ut i en jobb som arbeidslivet etterspør. Lønnstilskuddene må økes, slik at flere har mulighet til å gi unge som har falt utenfor sjansen.
  4. Bedre helhetlig hjelp. Seks av ti unge uføre sliter med psykiske plager. Unge må gis en helhetlig oppfølging tilpasset den enkelte, og lavterskel psykisk helsehjelp må rustes opp i alle kommuner.
  5. En jobbgaranti for unge uføre. En aktivitetsreform med en jobbgaranti hvor de som blir ufør, men kan jobbe noe, får jobbe.

Å være på utsiden av arbeidslivet som ung ufør er tøft. For oss er det viktig at flest mulig er en del av fellesskapet hvor vi både skaper og deler. Om bare få år vil Norge mangle hundre tusen fagarbeidere. Da kan vi starte med å hjelpe de som kan hjelpe samfunnet tilbake.

Kommentarer til denne saken