Gå til sidens hovedinnhold

Det må legges til rette for at det blir enkelt å ta grønne valg i hverdagen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I trontalen fra regjeringen sies det: «Arbeidet med å innrette skattesystemet slik at det blir mer lønnsomt å ta grønne valg skal fortsette i 2021». I tillegg vil jeg påpeke at det må legges til rette for at det blir enkelt å ta grønne valg i hverdagen.

Et ekspertutvalg anbefaler at alle biler som passerer et bompunkt skal betale en lik avgift. Dette er Venstre mot, det gir ingen signaler på at man ønsker et grønt skifte. Et grønt skifte betyr at man går fra klimaødeleggende drivstoff til klimavennlige energibærere. Batteri, hydrogen og biodrivstoff er bærekraftige løsninger. De kjøretøyene som er klimavennlig må ha en fordel!

Stortinget har vedtatt at elbilene maks kan betale halv pris i en bom. Dette er etter Venstres mening en akseptabel ordning som fortsatt favoriserer elbilen såpass mye at den kan være med å bidra til målet om at det ikke skal selges en eneste bensin og diesel-personbil etter 2025. Fortsatt er det gratis å kjøre forbi et bompunkt med elbil i for eksempel Trondheim og dette er fornuftig politikk! Andelen som kjører elbil i Trondheim er fortsatt lav (ca. 15 prosent). Venstre mener at andelen elbiler i Trondheimstrafikken og i de fleste andre områder bør overstige 20 prosent før vi justerer fordelen. El-bilistene har vært klar over at de i fremtiden må bidra noe til finansiering av byavtalene og nye veier, men det skal alltid lønne seg å være miljøvennlig.

Det er en fornøyelse å ta en batterielektrisk ferje. Ikke bare vet vi at den er klimavennlig, støynivået er meget lavt, svartrøyken og lukta fra skorsteinen er borte og fortsatt får vi kjøpt svele. Anbudspolitikken som fylkeskommunene har på hvem som skal eie og drive ferjene er en suksess. Nå kan de stille krav til klimavennlige løsninger, de har innkjøpsmakt og miljøvennlige ferjer blir et godt tilbud og langt bedre arbeidsforhold for de ansatte. De fordyrende løsningene som ny teknologi og nybygging kan medføre er og bør være et spleiselag mellom stat og fylkeskommuner, men mest sannsynlig får bilistene etter hvert ta del i lavere driftskostnader med elektrisk drift og ikke minst langt flere biler som vil bruke ferjetilbudet. Jeg har stor tro på at norgesferie fortsatt blir en slager de nærmeste år selv om korona er «slått i hjel» med vaksinering.

Ferjerevolusjonen vil bli avløst av en hurtigbåt-revolusjon! Til politikere lokalt, regionalt og nasjonalt, vær utålmodig, ikke fir på kravene! Norske båtbyggere er klare til å bygge miljøvennlige, raske og sikre båter som kan føre til langt større anvendelse og spennende løsninger innenfor kollektivtrafikken.

Flyselskapene sliter og jeg tror ikke den kommer opp på «gamle» høyder med en voldsom vekst i bruken som vi har sett de siste ti-årene. Særlig langdistanse fly blir mindre etterspurt. Elektriske løsninger kommer og gjør flyene langt mer attraktiv og da særlig i vårt langstrakte land med mange kortbaneflyplasser. Jeg heier på flyselskapene som er offensive ovenfor klimautfordringene og vil bruke sin «makt» ovenfor flyprodusentene. Teknologisk revolusjon, mindre flystørrelser og ikke minst et helt annet bruksmønster med mange avganger gjør noen flyruter attraktiv og billigere. En flyrute mellom Bergen og Stavanger som går hver halve time med flystørrelse på omlag 50 passasjerer må kunne bli en suksess på Vestlandet.

På Venstres landsmøte fikk vi delegatene en fantastisk beskjed fra vår daværende leder Trine Skei Grande. Vi skal ha en rekordsatsing på jernbane neste år. Rekordhøye 32,6 milliarder slår alle tidligere rekorder og er over en dobling av det de rødgrønne satset på jernbane i sitt siste år i regjering. Regjeringens jernbanesatsing i 2021 er fantastisk. Nesten 80 millioner passasjerer ble fraktet med tog i fjor. 100 millioner i 2025 bør være et godt måltall for frakt av antall passasjerer i Norge.

Jeg og Venstre ønsker også at vi skal bruke våre internasjonale togstrekninger i større grad. Trondheim-Stockholm, Oslo-Stockholm og ikke minst Oslo-Gøteborg-København-Hamburg og videre ut i Europa. Da er en tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke et godt verktøy!

(Dette innlegget ble holdt av Stortingsrepresentant Jon Gunnes i dagens trontaledebatt i Stortinget, og er gjengitt med tillatelse -red.)

Kommentarer til denne saken