Juni er en måned som skal heie fram rettigheten til de som finner sitt hjem i det skeive miljøet.

Men det glemmes en annen gruppe som trenger et hjem og det er de som lever med en form for funksjonshemning. De trenger at stortinget inkorporerer CRPD, FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker som lever med en funksjonshemning, i menneskerettsloven.

Samfunnet vårt helt avhengige av alle. Det skal ikke være noe forskjell. Derfor synes jeg det er helt uakseptabelt at funksjonshemmede ikke får ha de samme rettigheter som oss alle andre. FN-konvensjonen har tydelig vist hvordan et land kan ta vare på de som lever med en funksjonshemning, men likevel så velger flertallet på stortinget å ikke inkorporere CRPD i det norske lovverket. Det setter en dårlig standard for de som lever i dette landet.

Funksjonshemmede blir i dag behandlet som annenrangs borgere. Og dessverre så er den norske politikken skyld i denne behandlingen av funksjonshemmede. For hvordan skal borgerne i dette landet behandle funksjonshemmede på en god og respektfull måte når stortinget ikke går foran som er godt eksempel?

Det er på høy tid med en skiftende kurs. Nå må politikerne våkne opp og se disse menneskene. Se på de med den respekten de fortjener på lik linje som alle andre.

Denne likestillingskampen er kanskje den viktigste kampen vi har i vår tid.