Gå til sidens hovedinnhold

Det måtte bli streik. Ansvaret for det ligger kun hos NHO!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet streiker - krever likebehandling av ansatte

Fagforbundet har vært i streik siden 19. januar. Streiken omfatter NHO 481, Pleie- og omsorgsoverenskomsten med ansatte i privat pleie- og omsorg. I Trøndelag gjelder dette Kastvollen rehabilitering der vi pr i dag har to medlemmer i streik. Torsdag 18. februar tas ytterligere 16 medlemmer ut i streik der. Dette er en lovlig streik der vi krever lik lønn for likt arbeid!

Ansatte i denne avtalen som er organisert i Fagforbundet, har sakket systematisk etter andre arbeidstakere det er rimelig å sammenlikne seg med, som for eksempel arbeidstakere i tilsvarende yrker i kommunesektoren. Noen virksomheter i NHO 481 har særavtaler som sikrer de ansatte bedre betingelser enn det som ligger i tariffavtalen, og det er bra. Men særavtaler er ikke like sterke som en tariffavtale. Den kan sies opp av arbeidsgiver og Fagforbundet har ingen mulighet til å hindre det.

Noe av bakgrunnen for konflikten er også en forskjellsbehandling av yrkesgruppene i denne tariffavtalen som NHO gjorde seg skyldig i 2019. Da valgte NHO å løfte lønna til en yrkesgruppe, sykepleierne, med titusenvis av kroner for at de skulle tjene om lag like bra som sykepleiere i sykehus og kommuner. Andre høyskolegrupper fikk ikke samme lønnsløft. Slike forskjeller kan vi ikke godta, og de finnes heller ikke i noen annen tariffavtale i Norge.

Det er viktig at alle slår ring om de streikende. De tar en kamp som er prinsipiell. Lik lønn for likt arbeid er et budskap det er lett å forstå. Det er viktig for oss å synliggjøre at Fagforbundet sine medlemmer kjemper for rettferdige og riktige krav for alle. Det er ikke moro å bli tatt ut i streik, og vi i Fagforbundet gjør alltid vårt ytterste for å unngå å måtte bruke streikevåpenet. Fagforbundet Trøndelag beklager at dette går ut over brukere på Kastvollen rehabiliteringssenter, men denne gangen hadde vi ikke noe valg, det måtte bli streik og ansvaret for det ligger kun hos NHO!

Kommentarer til denne saken