Nordmenn kan uttrykke de ovennevnte påstandene fordi de ikke lever i vår virkelighet. De lever i et land som er deres og er omringet av folk som har deres hudfarge, språk og etnisitet. De lever ikke i et system som er satt opp til at de nærmest må legge til side deres kultur, språk og levemåte for å kunne lykkes.

De må ikke tenke to ganger når de setter seg i trafikken i en «finere» bil fordi de er redd for å bli stoppet av politiet som antar at bilen er stjålet fordi du ikke kan ha rå til en slik bil. De lever ikke i et system der de må oppfordre sine barn til å fornorske seg mest mulig for å kunne passe inn på skolen og ellers i det norske samfunnet.

Strukturell rasisme: En mekanisme som fører til at minoritetsgrupper kommer dårligere ut enn andre deler av befolkningen. Kombinasjonen av forskjellige strukturer i samfunnet som ganger hvite mennesker og diskriminerer svarte mennesker og andre mennesker med farge. Strukturell rasisme er begrepet som best beskriver den formen for rasisme vi opplever i Norge.

Det norske samfunnet stiller et mye høyere krav til minoritetsgrupper i samfunnet. Vi skal ikke bare snakke forståelig norsk, men vi må nærmest være flytende i et språk som er så langt fra vårt eget for å kunne få jobb. Har du ikke et etnisk norsk navn kan du nesten bare regne med at jobbsøknaden din ikke blir sett på.

Mange kommer til Norge med høyere utdanning og kvalifikasjoner enn mange nordmenn, men kan ikke få seg jobb innenfor sin profesjon, da systemet ikke er tilrettelagt for at de skal kunne lykkes.

Om ikke dette er språklig, er det systematisk. De blir da tvunget ut i jobber som ikke betaler tilstrekkelig for å kunne forsørge deres familie. Mange av våre foreldre har opplevd å ha jobbet i en jobb i mange år men aldri får muligheten til å få noe fast eller klatre opp i jobbstigen. I mange av tilfellene blir jobben tildelt en etnisk nordmann med dårligere kvalifikasjoner enn dem. Dette er strukturell rasisme.

Den strukturelle rasismen finner vi også i skolesystemet. Mange av våre barn, inkludert meg selv, har vokst opp i et skolesystem som ikke hadde noe som helst fokus på rasisme. Verken i undervisningen eller på skolegården var rasismen noe som ble tatt tak i. Norge har nå blitt et flerkulturell samfunn og det er deres ansvar å tilpasse utdanningsplanen til deres nye realitet. Minoritetsbarna skal kunne sitte i et klasserom og ikke bare lære om den norske historien, men også noe om deres historie. Dette vil også føre til at etnisk norske barn også får en bedre forståelse av våre barns bakgrunn og kultur.

Skolen skal være et sted der barna skal lære å respektere alle kulturene som er representert. De skal kunne se forskjellen i hverandre uten å dømme eller mobbe. Skolene skal ikke bare si at de har null toleranse for rasisme, men de skal være aktiv i å sørge for at det ikke praktiseres. Mange av våre barn føler seg ikke trygge på skolen fordi de blir utestengt og til sidesatt, fordi de er mørke i huden. De blir fortalt at de ikke er like fine som de hvite barna fordi huden deres er mørkere. Lærere ler med når rasistiske vitser blir fortalt. Skolesystemet svikter våre barn hver gang de lar dette skje.

Fordi den strukturelle rasismen er skjult, vil ikke effekten være like synlig som det å bli drept på åpen gate. Den type rasisme vi lever med i dette landet fører til at mange føler seg utestengt. Mange blir fortvilt og deprimert når de blir tvunget ut i jobb som ikke er tilstrekkelig eller jobb de ikke trives med bare for å kunne leve. Vi kvalitetssikrer hver eneste avgjørelse vi tar, slik at vi kommer best mulig ut for å kunne bli sett på som en kandidat.

Effekten av den strukturelle rasismen er at vi mister tilliten til skolen og lærene. Det er det som skjer, når barna våre kommer gråtende hjem fordi de andre barna mobbet dem på grunn av deres etnisitet og bakgrunn.

Barna mister selvtillit. Det fører til dårligere konsentrasjon på skolen som da fører til at de alltid setter et spørsmål på hva de vil få til i framtiden.

Den harde virkningen av rasismen, den mentale og enkelte ganger fysiske påkjenningen, kan i mange tilfeller oppleves like dødelig som det å få et kne i nakken i 8 minutter. Rasisme gir en sakte og smertefull død.