Lokalt eide bedrifter i Midt-Norge vil med stor sannsynlighet måtte bære et betydelig skattetrykk i årene som kommer. I motsetning til utenlands eide bedrifter, betaler bedriftseiere i Stjørdal, Orkland eller Trondheim formueskatt på maskiner og kontorpulter. Og mer skal det bli, skal vi tro SVs alternative budsjett. Bedriftene våre trenger forutsigbarhet, lønnsomhet og mindre byråkrati. Svaret er ikke massive skatteøkninger for bedriftene, toppskatt for helt vanlige arbeidstakere og statliggjøring av norsk næringsliv.

SVs budsjettforslag inneholder 21,6 milliarder i økte skatter på både inntekter, arbeidende kapital og bedrifter. Det er dårlig nytt for alle rørleggerbiler, fiskesjarker, bakerovner og de som eier dem og bruker dem rundt om i landet. Veiprosjekter i Nye Veier skal stoppes og folk skal straffes for å eie egen bolig. Antallet flyktninger og asylsøkere skal økes drastisk. Velferdsgoder skal smøres tynt utover for de mange, fremfor for å komme til nytte for de som trenger dem mest. Slik kan det ikke være.

Nå er budsjettforhandlingene på stortinget i gang. Høyre vil minne budsjettpartnerne om at budsjettet for 2022 må bidra til hva skal vi leve av. Det er selvsagt flere jobber i privat sektor. Det er de nye grønne arbeidsplassene som skal betale for velferden vår.

Leder i SV, Audun Lysbakken, uttalte i en landsdekkende avis denne uken at «skal de klare å sikre flertall i stortinget, må de komme frem til et forlik SV er fornøyd med, og som er godt for deres velgere». Det er jo lett å forstå, men forliket de inngår med Arbeiderpartiet og Senterpartiet må først og fremst være godt for Norge.

Næringslivet i Trøndelag står mitt hjerte nært. Det er bedriftene våre som finansierer vår fremtidige velferd. Og vi har rett og slett alt – blant annet industri, fisk, landbruk og en yrende varehandel, som jeg opplevde på nært hold når jeg fikk være med å åpne gullsmeden David Andersen på Nordre denne uken. Handelstanden består også av små og mellomstore bedrifter som gir jobber og er viktig for utvikling av bysentrumet i Trondheim. Hverken de eller de som driver restauranter trenger ekstra skatter og avgifter etter en vanskelig pandemi-periode.

Industrien og bedriftene våre er i full gang med å investere i ny teknologi, mer effektive og miljøvennlige prosesser og lavkarbonløsninger. Teknologihovedstaden leverer ny teknologi, FoU og innovasjon som bedriftene trenger for å inneha ledertrøya i omstillingen. SVs forslag til alternativt statsbudsjett vil være skadelig for det grønne skiftet i privat sektor. Det vil gjøre store innhogg i økonomien og gjøre det vanskeligere for næringene å konkurrere med resten av verden. På toppen av dette øker selskapsskatten, og staten skal inn som hovedinvestor. Å tro at staten løser oppgaver bedre enn vanlige folk og ikke minst bedriftene våre er en fallitterklæring og en feilkobling. Tenk å ha så liten tro til de som faktisk skaper inntektene til velferdsstaten vår. Statens oppgave må være å gjøre det mulig for bedriftene å lykkes med det grønne skiftet, investere i ny teknologi og skape flere lønnsomme arbeidsplasser.

Høyre har troen på det private initiativ. Når du spør oss hva vi skal leve av, så sier vi at det er flere lønnsomme, private bedrifter som betaler skatt og gir folk arbeid. Arbeidsledigheten er på vei ned, og aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp. Da er ikke svaret mer stat og mer skatt.

Velferdssamfunnet vårt er avhengig av de som hver dag går på jobb og som bidrar til skatteinntekter som finansierer skole, sykehjem og gode lokalsamfunn. Da trenger bedriftene våre forutsigbare rammevilkår, lavere skatt, mer støtte til forskning og utvikling og mindre statlig innblanding.