Oddmund Enoksen, SV-medlem fra Sortland, skriver i Trønderdebatt under tittelen «Fantasier om kraftutveksling med utlandet». Innlegget er et svar på min kronikk «Statnett må granskes».

Min kronikk viser at den strømpriskrisen vi nå har sør i landet, har sin årsak i at Statnett har bygd en rekke utenlandskabler vi ikke har bruk for av forsyningshensyn. Disse kablene har blitt motorveier inn i landet for skyhøye strømpriser på kontinentet og England. Hvis Statnett får gjennomføre planene sine om nye kraftlinjer nord-sør i landet, vil «europaprisene» også ramme resten av landet.

Les også

Hongsets fantasier om kraftkabler til utlandet

Enoksen hevder at de aktuelle kablene kan begrunnes på flere måter. Ifølge ham er nemlig «forsyningssikkerhet bare ett av fleire hensyn som ligger til grunn for utenlandskablene».

Et av disse «fleire hensyn» han så peker på, er «verdiskaping». På godt norsk: Noen er ute etter å tjene penger på at stadig flere kabler er bygd. Statnett er bare en av dem. De aller fleste er kraftdirektører rundt om i det ganske land. Så langt har de direktørene som holder til sør for Sogn/Dovre størst grunn til å gni seg i hendene!

Statnett, som de senere årene har brukt forsyningssikkerhet og klimasak som begrunnelse for kablene, var langt mer direkte første gangen de søkte om å få bygge en kabel til England, i 2001. Da skrev Statnett ærlig nok følgende i konsesjonssøknaden: «Formålet med forbindelsen er forretningsmessig utveksling av elektrisk kraft basert på gjensidig utnyttelse av prisvariasjoner mellom markedene i Norge og England».

På enklere norsk: Vi skal tjene penger!

Les også

Statnett må granskes!

Og det gjør Statnett om dagen, i bøtter og spann. Så spørs det om «Butikken Norge» i sum kommer positivt ut av at Statnett tjener på kablene, når vi tar med at konsekvensen av de samme kablene er skyhøye strømpriser. For det er hovedeffekten av de nye kablene. Dette ble illustrerende forklart da NVE vurderte den påtenkte NorthConnect-kabelen til Skottland (NC).

I utredningen til OED skrev NVE dette: «Våre analyser viser at tiltaket trolig ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt, dersom det på inntektssiden kun tas hensyn til handelsinntektene. Etter vår vurdering er det ikke først og fremst inntektene på forbindelsen som representerer den økonomiske gevinsten for NC, men den verdiøkningen som skjer på kraftproduksjon gjennom den prisøkningen kabelen gir».

I enklere klartekst: Kabelen er ikke lønnsom i seg selv, men eierne bak vil tjene på at den driver strømprisene i Norge opp!

Akkurat denne effekten får alle sør for «prisgrensen» nå kjenne på kroppen, av kablene til Tyskland og England. Kraftbransjen nord for «prisgrensen» ønsker nok at «europaprisene» skal få fri bane videre nordover, slik at de kan gi «økt verdiskaping» for også nord for Sogn og Dovre. I så måte kan bransjen glede seg over at Statnett har annonsert at arbeidet med nye motorveier nordover for «europaprisene» skal forseres!