Gå til sidens hovedinnhold

Det var tankeløst og førte til desperate handlinger fra Venstre

Sp vil styrke Nord universitet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstres Karl M. Buchholdt er ute og mistenker at Senterpartiet vil svekke Nord universitet. Ingenting er mer feil enn det. Sp vil styrke Nord universitet.

Det er riktig at Sp vil ha høyere utdanning på Nesna og at vi mener Nord-Universitet må ta ansvar for den nedleggingen som skjedde på Nesna. Den ble tvunget igjennom stikk i strid med fusjonsavtalen som ble inngått mellom Nesna og Nord-universitet.

Det betyr imidlertid ikke at vi vil svekke Nord-universitet. Tvert imot vil vi styrke Nord universitet.

Les også

Senterpartiet og Nord universitet

Venstre i regjering har fastholdt en finansieringsmodell for universitetene som premierer resultatfinansiering framfor grunnfinansiering. Det er til ulempe for de nye universitetene og rammer hardt sammen med tapping av ressurser gjennom den såkalte ABE reformen.

Sp har til sammen forslått 422 mill. kroner til styrking av universitetene og særlig til de nye universitetene som Nord representerer. Vi vil styrke grunnfinansieringen og særlig styrke økonomien ved flercampusinstitusjoner slik at merkostnader ved å opprettholde en desentralisert struktur blir kompensert.

Den store sentraliseringsreformen i høyere utdanning ble gjennomført uten politisk styring og uten noen gjennomgripende debatt om kvalitet og innhold i høyere utdanning. Dette var tankeløst og førte til desperate handlinger fra Venstre da de oppdaget at Namsos var i ferd med å nedlegges.

Høyere utdanning i Norge fortjener bedre enn en regjering som omstrukturer uten overordnede tanker om retningen på og finansieringen av høyere utdanning.

Kommentarer til denne saken