Det skrives nå en del om Fiskå Mølle sitt ønske om etablering i området og det er jo fint. Det jeg ikke synes er fint er området Koa Camping /Koaberga kan bli stedet for en slik etablering.

Det vil være et tap for ettertiden om disse sjeldne svabergene blir ødelagt. For noen år siden var det forresten også en del skriving i avisene om at Inderøy Kommune hadde for lite campingplasser å tilby sine besøkende. Nå, og med nylig pris til Straumen som Norges triveligste tettsted, så er Koa Camping fortsatt verdifull for kommunen.

Berga på, og ved Koa camping er et svært yndet og mye brukt nærområderåde til bading, soling og andre strandaktiviteter. Mange fisker fra berga, starter kajakkturen her, barn lærer å svømme, triatlon svømmeturer osv. Jeg vil bare ramse opp litt for å minne om potensialet for nåværende og framtidige generasjoners rekreasjonsmuligheter et slikt område har. Vi snakker ikke bare om sommerhalvåret, men også resten av året. Det er ikke mange dagene siden det var en reportasje fra Sundsand om et vinter- bademiljø som gledet seg med en frisk dukkert i sjøen. Å ta vinterbadet fra berga og finne dypt vann med en gang er ikke noe dårligere.

Her på Innherred er det få plasser som har så fine lett tilgjengelige svaberg ned mot i sjøen som på Koaberga. For de som vil tilbringe sommerdager ved sjøen er Koaberga en unik plass. Det er ikke bare vi lokalt som bruker berga. I tillegg til turister, har jeg gjennom mange år har jeg sett at mange fra nabobygdene også finner glede i området, særlig fra Verdal. Å ødelegge et slikt område med industri og tungtransport ville være veldig dumt. Så dumt, og like lite aktuelt som for eksempel å lage industriområde av Sundsanden på Straumen eller Paradisbukta i Steinkjer

Inderøy Kommune v/ næringssjefen sitt ønske for mulig etablering og nye arbeidsplasser til kommunen er greit å forstå, men Koaberga kan ikke ofres for dette. Om arbeidsplassen havner i Inderøy eller for eksempel Verdal får være det samme. Jeg håper Fiskå Mølle finner egnet plass for etablering og at framtidige generasjoner fortsatt kan få stupe i sjøen fra de varme svabergene.