Gå til sidens hovedinnhold

Dette er alvorlig for Trøndelags musikk- og kulturliv

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Trøndelag musikkråd er paraplyorganisasjon for fritidsmusikklivet i Trøndelag. Vi er både interesseorganisasjon og studieforbund for medlemsorganisasjoner, gjennom å være fylkesledd av Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund. Vi snakker her for korps, kor, folkemusikklag, trekkspillklubber, orkester, storband, band og andre små og store ensembler som driver med musikk.

Det er godt kjent at Kulturlivet i Norge er inne i svært krevende tider. Dette gjelder alle deler av norsk kulturliv, også det frivillige. Fra 12. mars ble det brått slutt på øvinger, og mange lag kom aldri i gang igjen før sommeren. Nå har skolene startet på, og det betyr normalt at det er oppstart også for det frivillige musikklivet. Realiteten er imidlertid en annen. Mange lag rundt om i Trøndelag får ikke startet opp sin aktivitet da de ikke kommer inn i sine lokaler, som ofte er skoler/utdanningsinstitusjoner. Begrunnelsene varierer noe, men er oftest knyttet til økt behov for renhold og/eller eget bruk.

Veilederen Smittevern for musikkøvelser kom ut 22.april. Norsk musikkråd, i samarbeid med representanter for kor, korps, band og orkester, står bak. Veilederen er vurdert og godkjent av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. De fem hovedpunktene er:

1. Syke personer skal ikke delta på musikkøvelser

2. God hygiene

3. Ingen fysisk nærkontakt mellom personer

4. Vær aktsom ved sambruk av instrumenter og utstyr

5. Øvingslokalet må være egnet: Nok plass til utøvere og utstyr

Hele veilederen ligge på nettsidene til Norsk musikkråd; musikk.no/smittevern

I en rapport fra FHI datert 14.august finner vi under del 1: Oppdatering om epidemien og kunnskapen, kap. 2.5, at det til da ikke er funnet dokumentert smitte av sars-CoV-2 via dråpesmitte gjennom aktiviteter som synging, hosting og roping.

Hva er så konsekvensen av ikke å få tilgang til lokaler?

De åpenbare konsekvensene er at kor, korps, band, orkester og alle andre ensembler/grupper ikke får gjennomført øvelsene sine, og det blir få eller ingen konserter. De økonomiske konsekvensene kan være store, eksempelvis i form av ekstra utgifter til leie av andre lokaler enn det faste. På inntektssiden mister man billetter, dugnader og medlemskontingent. Hvis de ikke kommer i gang nå, er det en reel fare for at medlemmer slutter, lag legges ned, og rekrutteringen er liten, eller i verste fall ingen.

Dette er alvorlig for Norges- og Trøndelags musikk -og kulturliv! Og ikke bare for det frivillige musikklivet. Veldig mange av lagene har profesjonell dirigent/musikalsk leder som lever av å dirigere/instruere, helt eller delvis.

Det er også noen konsekvenser som ikke er like lett å se og dokumentere, men som er minst like viktige. For den enkelte musiker eller sanger, er de ukentlige øvelsene et høydepunkt – ellers hadde de ikke møtt opp! I tillegg til å få opplæring i musikk, bidrar aktiviteten til god livskvalitet. Folkehelsealliansen i Trøndelag har inneværende periode fokus på mental helse, og ABC-modellen. ABC står for Act, Belong, Commit. Oversatt til norsk: gjøre noe aktivt, gjøre noe sammen, gjøre noe meningsfylt. Å spille i et ensemble, eller synge i kor fyller disse tre «kravene», og bidrar til at folk har det bra i livene sine – det er Hodebra.

Vi har full forståelse for at situasjonen og tiden vi er inne i er (svært) krevende. Vi har også forståelse for at skoler/utdanningsinstitusjoner, kommuner og fylkeskommuner først og fremst må tenke på sine primæroppgaver. Vi mener likevel det ikke er motstrid mellom en god smittevernfaglig drift av skolebygg og utlån til fritidsaktivitet etter skoletid. Er det vilje, finnes løsninger. Lagene kan også bidra med å finne gode og konstruktive modeller som alle kan leve med. Vi oppfordrer derfor alle som leier ut lokaler til musikkfrivilligheten om å gå i dialog. Med veilederen Smittevern for musikkøvelser som utgangspunkt, er det mulig å få til trygge øvelser. Og skulle det i enkelte tilfeller bli for krevende å få det til, så oppfordrer vi til å hjelpe lagene med å finne gode alternative øvingslokaler, som ikke medfører økte kostnader for lagene.

Når vi på et eller annet tidspunkt er tilbake til det normale vil vi så gjerne fortsatt ha gode lokalsamfunn med et rikt musikkliv som bidrar til læring, mestring og livskvalitet hos den enkelte, og gode musikk- og kulturopplevelser til publikum.

Kommentarer til denne saken