Gå til sidens hovedinnhold

Dette er en av de lengste streikene i nyere tid

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

En av de lengste streikene i nyere tid er et faktum. På mandag har vekterne streiket i 10 uker mot steile arbeidsgivere i NHO Service og Handel.

Norsk Arbeidsmandsforbund har 205 vektere i streik i Trøndelag, og over 2.000 nasjonalt. De streikende har rettmessige krav om at vekterne ikke skal sakke akterut på lønn som har gått ned i forhold til gjennomsnittet for industrien.

De er også opptatt av å ha en fastlønn, noe de har rett på fra en dom i Arbeidsretten. Under tarifforhandlingene stilte arbeidsgiver dette som motkrav. Dermed er retten til fastlønn igjen på spill, som innebærer at deltidsansatte fra 20 til 99 prosent stilling skal kunne avlønnes på timebasis. Flere vektere jeg har snakket med frykter at en forutsigbar fast lønn skal bli endret til usikkerhet om hva de får utbetalt i neste måned, og om faste utgifter kan dekkes.

Det er ikke vanskelig å forstå at dette oppleves urettferdig, særlig i en tid der vekterne har stått i frontlinjen for samfunnet under pandemien. De streikende har fremmet rettmessige krav, forhandlet, mekla og fulgt alle spillereglene i arbeidslivet. Da er det ingen annen utvei enn å gå ut i en legitim streik. En streik som arbeidsgiver må ta på sin kappe.

I møte med de streikende opplever jeg et enormt samhold. Streikeviljen er upåklagelig, og svært mange har uttrykt sin solidaritet og støtte. Ansvar for løsning ligger til NHO som er i ferd med å skrive vekterstreiken inn i historiebøkene som en av nåtidens lengste streiker. Inntil de kommer på bedre tanker vil streiken fortsette med støtte fra alle oss som ikke godtar at forskjellene i arbeidslivet fortsetter å øke.

Kommentarer til denne saken