Gå til sidens hovedinnhold

Dette er ikke et Oslo-fenomen, vi har ungdom som ikke har noe sted å skjule rusbruken sin i Trondheim også

Forebygging uten fordømmelse.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det ser nå ut til at rusreformen står og faller på hvorvidt Ap vil være med på å gjennomføre den. Det bør de absolutt være med på. Forebygging av rusproblemer gjøres best med trygge oppvekstvilkår, mestring, og framtidstro.

Etter debatten i media å dømme er det bekymring for hvordan vi skal drive forebyggende arbeid som ligger til grunn for deler av Arbeiderpartiet sin skepsis til rusreformen som regjeringa har foreslått. I denne sammenheng snakker blant annet fylkesordfører Tore O. Sandvik varmt om ruskontrakter, eller påtaleunnlatelse med vilkår som det også heter. Det fremstår svært lite reflektert at det eneste forebyggende tiltaket Sandvik er i stand til å komme opp med er en straffereaksjon. Altså per definisjon ikke et forebyggende tiltak.

For oss i Miljøpartiet De Grønne er målet med ruspolitikken å sørge for at de negative konsekvensene av rusmiddelbruk blir så små som mulig for den enkelte, og for samfunnet. Den beste måten å gjøre dette på er å ta problemene ved rota. Vi må sørge for at barn og unge får en trygg oppvekst, oppleve mestring og gi dem tro på at de kan bidra med noe i samfunnet. Skadelig rusbruk er et symptom på underliggende problemer, og det er disse vi må løse for å forebygge.

Noen ting her i livet er tilfeldig, og det finnes sjeldent garantier, men at denne problematikken rammer blindt er ikke sant. Det aller mest talende eksempelet ser vi i Oslo. Arbeiderklasseungdom fra østkanten straffes oftere og hardere, selv om det brukes mer illegale rusmidler på vestkanten av byen. Antageligvis kan vi konkludere med at det skyldes at mange av disse ungdommene har færre muligheter til å gjemme seg bort i kjellerstuer og på skjerma terrasser. Dette er ikke et Oslo-fenomen, vi har ungdom som ikke har noe sted å skjule rusbruken sin i Trondheim også.

Noen av disse unge møter vi som jobber i forebyggende tiltak. Vi gjør det uten moralsk fordømmelse, trussel om straff, eller krav om at alt skal være i orden i morra. Vi snakker sammen som likeverdige mennesker. Lovverket som i dag gjør ungdom til kriminelle står i veien for at dette arbeidet kan utføres med troverdighet. Hvis ikke vi skaper et rom hvor det er greit å innrømme at man har et problem, så kan man heller ikke forvente at vi klarer å hjelpe. Åpenhet om egne problemer er ikke noe vi kan kreve av ungdom. De må ønske det selv.

Videre så vet vi at kontakt med politiet i ung alder øker risikoen for kriminell aktivitet seinere i livet. I en fase av livet hvor veldig mye handler om å skape seg en identitet, er det kontraproduktivt at samfunnet svarer «kriminell» på spørsmålet «hvem er jeg?».

Den gode forebyggende politikken bør være et satsningsområde for enhver ny regjering, og Miljøpartiet De Grønne skal bidra til denne. Dersom Arbeiderpartiet stemmer ned denne reformen, slår de også beina under det forebyggende arbeidet som faktisk fungerer.

Et bredt flertall på stortinget kan i etterkant av rusreformen lage mye god politikk for å redusere skadeomfanget av rusmiddelbruk, men det forutsetter at vi fjerner det som står i veien: Fordømmelse, mistillit og trussel om straff mot mennesker, som trenger aksept, tillit og tro på seg selv.

Kommentarer til denne saken