Gå til sidens hovedinnhold

Dette kan ikke bety noe annet enn at vindturbinene må demonteres

Roan og Storheia vindkraftverk erklært ulovlig oppført.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I går kom Høyesterettsdommen: Vindkraftverkene i Roan og Storheia er erklært ulovlig oppsatt. Urfolkets fundamentale rettigheter er atter engang brutt og dommen kan ikke oppleves på en annen måte enn at det er en knusende seier til reindriftsamene på Fosenhalvøya. Urfolkets rettigheter er anerkjent og konsekvensene for fremtidig utbygging i reindriftsområder vil med dette få en stor betydning for fremtiden.

Dette kan ikke bety noe annet enn at vindturbinene må demonteres og området må tilbakeføres i den stand det var før inngrepet, i urørt natur ble gjort, i den grad det måtte la seg gjøre.

Dette vil da gi enorme kostnader i milliardklassen? Og hvem som tar den regningen er undertegnende spent på. Staten har her et særdeles stort ansvar etter min mening, det betyr at det er du og jeg, er de som må betale for denne fadesen, ja for dette må virkelig sies å være en stor fadese.

Det som også er alvorlig for kommunene Åfjord og Ørland og andre kommuner, er at dette vil gi økonomiske utfordringer i form av tapte inntekter til de to kommunene, skatteinntekter fra vindkraftanleggene samt utbytteinntekter til de kommunene som har eierinteresser i Trønderenergi. Med frafall av disse inntektene gir det oss kommunestyrepolitikere en stor utfordring når budsjettene skal lages, og tjenestene i kommunene skal prioriteres. Her har staten et særdeles ansvar for å dekke tap av inntekter til de kommunene som blir berørt av dette.

Så blir det spennende å følge med på hva staten og vindkraftselskapene gjør med denne dommen, for uten konsesjon så kan vel ikke Storheia og Roan vindkraftanlegg fortsette med kraftproduksjon.

Les også

Lahkoe biejjine - gratulerer med dagen Norge!

Les også

Historisk seier - historisk nederlag

Kommentarer til denne saken