Dette kan ikke Høyre være med på. Dette handler om tillit og legitimitet.

Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Først vil jeg gjøre det klart: Høyre vil ha VM på ski i Trondheim i 2025. Vi vil ha folkefesten, vi vil ha idrettsfesten, som kan gi et løft for Trondheim og regionen - og et løft for skisporten som alle trøndere er glad i.

Alle som husker Ski-VM i 1997 har gode minner. Det var en av begivenhetene som var med på å forandre Trondheim. Derfor stilte Høyre seg bak søknaden, da bystyret bestemte seg for å søke på nytt.

Men vi har også lagt noen verdier til grunn. Arrangementet koster folk i Trondheim mye. Det er snakk om store investeringer. Trondheim kommune må bidra tungt. Det vil gå på bekostning av andre satsinger. Da må viogså være klar på at de verdiene og de betingelsene vi legger til grunn, er på plass.

Vi må for eksempel være sikre på at vi har klarhet i hvilke krav og standarder som gjelder med hensyn til investeringer. Vi må kjenne konsekvensene av de kravene som stilles til Trondheim.

Formannskapet er nå invitert til å stille seg bak og slutte seg til innholdet i de avtalene som er fremlagt. Da må vi også være forberedt på å innestå for alle detaljer i avtalene. Host contract ble gjort tilgjengelig for oss tirsdag denne uken. Det er et komplisert og omfattende dokument, som er grunnlaget for andre avtaler og kontrakter. Den er ikke offentliggjort, og er ikke omfattet av en åpen debatt.

Åpenhet og transparens burde vært en selvfølge, og det var et krav bystyret sluttet seg til i forbindelse med søknaden. Vi kan vel allerede si at den feiler på et av de viktigste punktene: Krav om åpenhet og transparens.

Kombinasjonen av tidspress og manglende åpenhet, setter formannskapet i en tvangssituasjon. Det er nå et krav at vi skal stille oss bak innholdet i kontraktene for å få VM i 2025, uten at vi har hatt tid til å sette oss inn i dem, uten at det har vært mulighet for å belyse eventuelle svake sider, eller forhold som vi ikke ser konsekvensene av. Det kan ikke Høyre være med på.

Dette handler om tillit og legitimitet. Folk må ha tillit til at lokale myndigheter gjør det vi kan for å sikre gode rammer og betingelser for arrangementet. Derfor vil Høyre stemme imot forslaget som er lagt frem.

Ikke fordi vi er imot VM på ski til Trondheim, men fordi vi er for at de verdiene vi har lagt til grunn for søknaden fortsatt skal gjelde. Derfor fremmet jeg dette alternative forslaget i formannskapet i dag:

«Formannskapet ber om at alle kontrakter gjøres offentlig før det fattes vedtak om å tilslutte seg innholdet og forpliktelsene, og at rekkevidden av avtalene, både økonomisk og på andre måter, blir redegjort for. Det skal også redegjøres for om det er forhold i Hosting Contract og andre avtaler som bør eller må forankres i bystyret, og om kontraktene er i tråd med bystyrets krav om full transparens, åpenhet og nøkternhet med hensyn til investeringer».

(Dette innlegget ble holdt i dagens formannskapsmøte i Trondheim -red.)

Send debattinnlegg her «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken