Gå til sidens hovedinnhold

Differensiering, utvelgelse og det å velge bort innen idrett

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Otto Ulseth benytter det skumle ordet «utvelgelse» i sin kommentar i Nidaros 1. mars hvor han henviser til at dette er synonymt med differensiering ifølge meg og Olympiatoppen.

Ja Ulseth, i toppidrett får utøvere et treningstilbud som er tilpasset deres motivasjon, ferdigheter, teknikk, og taktiske, mentale og fysiske kapasiteter. Dette er selve grunnsteinen i den norske landslagsmodellen som mange mener er selve nøkkelen til at Norge presterer ekstraordinært godt innen toppidrett.

Les også

Krisen er over. Det er krise

Dette var årsaken til at Petter Northug i sin tid flyttet fra Steinkjer til Meråker for å oppsøke utøvere som utfordret ham, og som var tilpasset hans motivasjon og ulike kapasiteter. Dette var også årsaken til at Maren Lundby var en del av et landslag fra hun var 14 år, og i en periode var eneste jente på damelandslaget, fordi det ikke var flere jenter som hadde ferdigheter tilpasset dette nivået på dette tidspunktet. På samme måte er dette årsaken til at Bjørgen ble tidlig tatt ut på kretslag, senere juniorlandslag og etter hvert elitelandslag. Det samme har vært gjeldende for Klæbo.

Emil Iversen hadde sannsynligvis hatt lite utbytte av å trene med landslaget da han var i sin tidlige ungdom, i dag er situasjonen en helt annen. Det samme gjelder kombinertjentene du refererer til. De er kun tre på elitelandslaget foreløpig, fordi det er disse tre som foreløpig er på dette utviklingstrinnet. Det som kjennetegner alle disse er at de både ble og er fulgt opp svært tett av dyktige støttepersoner, hvor de får svært god hjelp til å utvikle alle kapasitetene som er sentrale i deres idretter.

Det å møte unger, ungdom og voksne «der hvor de er» i sin utvikling, er helt sentralt i all hjelpekunst. Dette er i dag helt normalt i skolen og mange i idretten organiserer dette på en utmerket måte. Det ville vært urimelig om alle elever i et klasserom til enhver tid skulle få de samme utfordringene. Både utvikling og trivsel i absolutt alle utviklingsaktiviteter er avhengige av en balanse mellom ferdigheter og utfordringer. For tøffe utfordringer vil kunne føre til apati og for lette vil føre til kjedsomhet. Med andre ord vil både trivsel og utvikling svekkes om ikke utfordringene så ofte som mulig tilpasses den enkeltes utviklingsnivå.

Men kjære Ulseth, selv om det kan sies at noen blir gitt et tilbud som er annerledes enn andre, så er ikke det synonymt med å velge dem bort slik du legger opp til. Det er å akseptere at vi er forskjellige, og at de som ikke blir gitt de tøffeste utfordringene ikke blir valgt bort, men blir gitt andre utfordringer tilpasset sitt nivå. Av denne grunn bør både undervisningen i skolen, treningen i idretten og øvingen i musikken være preget av et fleksibelt og differensiert læringsmiljø, slik at flest mulig skal oppleve mestring.

Alle de fremste læringsteoriene støtter dette perspektivet. Til tross for lik alder kan det være store forskjeller i motivasjon, ambisjon, fysisk modenhet, og mentalitet. Det å gi differensierte tilbud handler om å møte disse forskjellene med opplegg som er tilpasset de ulike forskjellene i behov og utviklingsnivå.

Det som er krise, er at vi har voksenpersoner rundt unger og ungdommer som lærer de at det er krise å ikke få det samme tilbudet som andre (som tilfeldigvis er på et helt annet utviklingstrinn). Emil Iversen, Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth og mange andre har bevist at de kan utvikle seg i ulikt tempo gjennom ulike utviklingstrinn og allikevel oppnå toppresultater.

Differensieringen må derimot komme som en konsekvens av en effektiv og løpende vurdering av utøverens behov og er dermed i sin natur dynamisk. Differensiering innebærer dermed å ta den enkeltes forutsetninger og behov på alvor. Dette er det viktigste budskapet som ligger i begrepet differensiering, ikke at noen blir valgt og andre blir valgt bort eller ikke får være med. Vi skal ha plass til alle i Norsk idrett.

Kommentarer til denne saken