Gå til sidens hovedinnhold

Digitale tjenester skal være for alle

Alle skal ha mulighet til å delta i den digitale hverdagen og kommunisere digitalt med offentlige tjenester.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De digitale løsningene endrer livene våre. Å bruke dem krever også at alle har mulighet til å skaffe seg en sikker elektronisk ID (eID). Vi kan ikke leve med at folk stenges ute fra det digitale samfunnet og har nå satt i gang et arbeid for å løse dette.

I Trønderdebatt 5/7 peker Alexandra Esdaile i Humanistene på hvor problematisk det er med digitalt utenforskap i vårt moderne samfunn. Hun peker spesielt på at funksjonshemmede for eksempel kan ha problemer med å opprette BankID. Jeg er helt enig i at dette er et stort problem. Selvfølgelig spesielt for de personene det gjelder, men også for samfunnet som helhet: For akkurat som samfunnet ellers, så skal det digitale samfunnet være tilgjengelig for alle.

Les også

Kjære digitaliseringsminister: Praksisen med Bank-ID diskriminerer

Noen grupper faller utenfor her, og det vil vi gjøre noe med. Dette kan for eksempel gjelde barn og unge, funksjonshemmede, eldre, eller generelt de som av forskjellige grunner må ha en verge eller fullmektig. Vi må ha løsninger som inkluderer alle.

Derfor har regjeringen satt i gang arbeidet med en ny nasjonal strategi for eID, for å sikre at vi har de løsningene som trengs. Oppdraget vi har gitt for dette strategiarbeidet er å sikre at vi har eID-løsninger som er enkle i bruk, ressurseffektive, universelt utformet og tilgjengelige for alle brukergrupper så langt det lar seg gjøre. Blant annet skal det vurderes om markedsløsninger dekker disse behovene godt nok eller om det også er behov for en oppgradering av den offentlige MinID.

Det er mange grunner til at dette haster. Bruken av offentlige digitale tjenester har økt veldig de siste årene. Ikke minst har pandemien vist oss hvor avhengige vi er av digitale løsninger, og behovet for digital kompetanse og sikker elektronisk ID vil bare øke framover. Men med en så rask utvikling av digitale tjenester, må vi også sørge for å tette smutthullene som fører til at noen utestenges.

Det er en styrke for oss at den norske befolkningen har gode grunnleggende digitale ferdigheter. Selv om andelen som bruker digitale verktøy aldri har vært høyere, er jeg opptatt av at vi fortsetter å jobbe for å inkludere enda flere. Derfor jobber vi i regjeringen med en strategi vi kaller Digital hele livet som legges frem over sommeren. Denne strategien inneholder en rekke tiltak med mål om å inkludere flere i den digitale hverdagen.

Kommentarer til denne saken