Nå er jeg dritlei av og våkne til å lese avisene som omtaler våre ungdommer som en gruppe uansvarlige, utestengende, bråkete ramp. Vi voksne må faktisk tåle å høre litt musikk i perioden 1. til 17. mai uten at vi skal ringe politiet og skrive i avisene om dette!

Hvor skal disse ungdommene gjøre av seg når de blir jaget uansett hvor de er!

Les også

Pass på hverandre, og sørg for at alle har noen å være med

Har dere som til stadighet klager på våre ungdommer egentlig satt dere inn i alt disse ungdommene har gjort for å forstyrre oss minst mulig og for og inkludere alle i russetiden.

Hvorfor er det slik at vi alltid får høre om den russen som gjør alt feil? Bør vi ikke også fremme den russen som lager en felles møteplass for alle og den russen som inkluderer og respekterer hverandre? Nå er det på tide at de voksne åpner øynene sine og erkjenner at 99 prosent av russen faktisk er bra folk og at de fleste gjør det de kan for at alle skal få en så god russetid som mulig.

Selvfølgelig er det trist å lese alle historiene om de om blir ekskludert og om alle de som opplever russetiden negativt. Likevel er det på sin plass at vi innser at de grupperingene vi ser blant russen også finnes i resten av samfunnet. Russen har et ansvar for å inkludere alle, det er det ingen tvil om, men dette ansvaret omfatter også alle oss andre. Resten av oss er nødt til å innse at problemer som ekskludering og mobbing ikke bare eksisterer blant russen, men overalt i samfunnet. Russen har gjort masse for å inkludere!

Les også

Russen har tydeligvis ikke lært det viktigste gjennom skolegangen – folkeskikk og ordentlig atferd.

Russen har laget felles arena for alle russ både på Verdal og Levanger, der alle er velkomne om de betaler en symbolsk sum og blir registrert på en liste som vi voksne vaktene følger opp. Ja, faktisk så har russen bedt oss voksne om og stille opp slik at alt går under ordnede former uten mobbing, slåssing, ulovlige rusmidler mm.

Til hendelsen i går på Remyra på Skogn: Her var mange ungdommer samlet, og da tar jungeltelegrafen av og det trekker folk. Så vidt meg bekjent så er ingen ting rasert og i det ungdommen drar dit for å rydde, finner de nesten ikke noe søppel og søppelkassene er tomme og ingenting ser ut til og være ødelagt. Gi oss foreldre beskjed så skal vi ordne opp i det som eventuelt er ødelagt!

Sint og skuffet.

Les også

Hvorfor er det nesten ingen som sier ifra?