I natt hadde jeg en drøm. Jeg drømte at jeg søkte om å få kunne anlegge et åpent sjøfjøs utenfor Stjørdal. I dette åpne sjøfjøset skulle jeg ha en million oppdrettslaks, i fem ulike merder. I søknaden til kommune, fylke og stat, skrev jeg - helt åpent - at anlegget ville slippe ut store mengder miljøgifter, store mengder kloakk, og anlegget vil klekke store mengder lakselus, da lakselusa kjempetrives når laks står tett i tett. Av og til vil også noen oppdrettslaks rømme fra anlegget mitt, og spre genetisk forurensning i Stjørdalselva, slik at stamlaksen der blir ødelagt genetisk over tid.

I søknaden min var jeg helt tydelig på at miljøavtrykket er negativt, og at mitt oppdrettsanlegg vil øke dødeligheten på en rekke arter utenfor sjøføset mitt. Man vil oppleve økt dødelighet på den lokale villaksen og økt dødelighet på den lokale sjøørreten. I tillegg vil man oppleve at andre arter vil lide av store kloakkutslipp rett i fjorden. Krepsedyr vil også få økt dødelighet fordi når jeg skal avluse oppdrettslaksen, da må jeg bruke gift mot lakselusa, som er et krepsedyr. Når lusegifta spres i vann, vil dette gi økt dødelighet på den lokale krepsen, krabben, hummeren og sikkert noen andre arter som jeg ikke husket å kartlegge i farta.

Det haster å få anlegget opp, dette vil gi noen arbeidsplasser, kanskje fem ansatte i året i snitt. Når jeg blir laksebaron, så vil alle kunne få tjene seg noen kroner lokalt. Jeg er også positiv til å sponse noen lag og foreninger etterhvert med noen kroner, og jeg ser for meg at jeg skal sponse en idrettshall eller to med tid og stunder.

Fôret skal jeg importere fra Brasil, som vil brenne litt regnskog for å lage soyaplantasje. Klimafotavtrykket for at jeg skal fly soyabasert fôr inn er betydelig, men det regnes jo ikke på vårt eget klimabudsjett lokalt, da flyreiser utenfor Norge ikke regnes som vårt eget utslipp. Og til slutt vil jeg fly oppdrettslaksen til markeder over hele verden, som vil gi inntekt til flyplassen på Værnes.

Totalt er dette et kjempeprosjekt, det vil gi penger i kassa til alle og enhver! Vi må da tåle at det koster litt natur? Det er ikke natur vi lever av, det er faktisk penger. Og når jeg blir mangemillionær så vil jeg også betale enda litt mer skatt i form av formueskatt.

I drømmen ble min søknad innvilget av de grå politikerne i både kommune, fylke og stat, de ser at samfunnsnytten er positiv. Det var noen rare politikere som protesterte voldsomt på min søknad, de snakket om klima og miljø, men heldigvis forsto politikerne fra H, FrP, KrF, Ap og Sp at man må føre en ansvarlig økonomisk politikk. Vi må se den enorme økonomiske verdien at mitt gigantiske laksefjøs i fjorden, det er snakk om penger!! Det er det vi lever av - ikke verken natur eller klima! Det kalles samfunnsnytte.

Kom nå ikke å klag i ettertid - det er tross alt jeg som skal betale dere politikere deres lønn med den enorme verdiskapninga jeg har på mitt laksefjøs i fjorden. Men ikke be om for mye av pengene mine. Da kan det hende jeg flytter…

Det var litt av en drøm, slik kan vel virkeligheten ikke være ?