Gå til sidens hovedinnhold

Drosjereformen er en katastrofe

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter den varslede katastrofen som er regjeringens taxireform, skal Senterpartiet finne de gode løsningene for et trygt drosjemarked i fremtidens Trøndelag

La det først være sagt: Senterpartiets hovedstandpunkt er å reversere de endringene i yrkestransportloven vi advarte mot. Allikevel må vi i påvente av et sårt tiltrengt regjeringsskifte heve blikket som ansvarlig styringsparti i Trøndelag. Vi skal bruke alle mulighetene som finnes for å sikre at bestemor kommer seg til fysioterapauten, at barna kommer seg på skolen og at tenåringen kommer seg trygt hjem for en femtilapp.

Først er det verdt å merke seg at frontkjemperne for taxireformen er mennesker som ikke er daglige brukere av tjenesten næringen tilbyr. Reformen var ikke, og er ikke, for de som trenger drosjene mestt. Reformen er til for at de som vil hjem fra byen nå... skal slippe å vente til nå. I tillegg synes de ofte det er fryktelig kjedelig at de som tilbyr en tjeneste er så frekke at de vil ha en lønn å leve av for arbeidet.

Vi kan ta Venstres Jon Gunnes som eksempel. Han mener det er urealistisk at sjåførene skal ha drosjekjøringen som heltidsjobb, og klapper seg selv på skuldra fordi taxiformen er en oppmuntring til omstilling for de som lever av næringen. Drosjesjåfører hever ikke timelønn, men utelukkende provisjonslønn. Det vil si at har du ikke oppdrag, så har du ikke lønn. Som stortingsrepresentant er Gunnes fullstendig klar over dette, og det viser hvilken forakt for arbeidsfolk medlemmer i regjeringspartier har

Nordenfjelds, og i hele landet, er realiteten at mange sjåfører som allerede jobbet lange arbeidsdager for å tjene til livets opphold får enda lengre dager når de inntektsbringende turene blir færre. For de fleste av oss ville en arbeidsdag på 10-14 timer vært fullstendig uaktuelt, og gitt rett på overtidsbetaling. Sånn er det ikke for en drosjesjåfør. Vi mener ethvert menneske må ha råd til både fritid og å hvile etter jobb.

Så har vi helt klart en jobb å gjøre i Trøndelag. Det viser seg dessverre at AtB ikke forstår sin rolle som transportør av mennesker når de bejubler billige anbud uten fokus på kvalitet. Det hevdes fra ledelsens side at det tidligere har vært «for dyrt» å kjøpe en trygg og profesjonell tjeneste for transport av mennesker.

Anbudet for skoleskyss, som sjåførene i Trøndertaxi gjør et betimelig opprør mot, har resultert i hele 75 kroner i timelønn. Det frie marked kaller Gunnes med mørkeblå kamerater det. Sosial dumping kaller vi det. AtB sparer seg i andre enden til fant når det må gjøres nødkjøp etter fadesen med Christiania Taxi.

De som blir mest skadelidende av dette er brukerne som er avhengig av at drosjene kommer til rett tid, og for Senterpartiet er dette uholdbart. Det er uakseptabelt at et selskap som har som jobb å transportere mennesker trygt dit de skal, ikke oppfyller samfunnsoppdraget sitt fordi det skal spares penger på sjåførenes lønninger. Det er ikke det norske samfunnet verdig.

For Senterpartiet er det viktig at vi har en velfungerende drosjenæring i hele Trøndelag. Drosjene er et viktig kollektivtilbud, og en viktig del av beredskapen vår. Vi kjenner sjåfører som ligger med vakttelefonen på nattbordet, klar til å stille opp hele døgnet. Ikke fordi det er fryktelig gøy, men fordi det er en del av yrkesstoltheten og en del av den totale pakken de tilbyr samfunnet.

Senterpartiet vil ha gode tjenester nær folk i hele landet. Drosjenæringen er en så viktig del av samfunnet at det er helt kritisk at den har gode og forutsigbare rammer. Vi vil derfor jobbe videre for å sikre mer demokratisk kontroll over AtB, gjøre alt vi kan for å få reversert frislippet, og ikke minst alltid kjempe for at sjåførene skal ha ei lønn å leve av. Det fortjener næringa, og det fortjener kundene.

Kommentarer til denne saken