Gå til sidens hovedinnhold

Du må ikke sove

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er alvor nå. Verden brenner. Det er ikke jeg eller MDG som forsøker å skremme folk. Klimakrisen er akutt, og følgene av dem kommer til og merkes mer og mer for hvert år som går. Dette er harde fakta.

Vi har likevel flere valg. Vi kan lære av koronakrisen. Politikerne hadde tre valg når koronapandemien kom.

  1. La smitten spres fritt.
  2. La oss bremse smitten.
  3. La oss slå ned all smitte av korona.

Stortinget og regjeringen valgte nr. tre - vi har lyktes i stor grad sammenlignet med andre land - å slå ned all smitte. Takk til dagens regjering for en god kriseforståelse og en god krisehåndtering.

Når vi nå står overfor en enda større samfunnskrise - klimakrisen - kan man si at vi har de samme tre valgene. Vi kan oppsummere.

  1. Vi kan la klimautslippene fortsette som før, slippe løs klimaendringene, gjøre lite endring.
  2. Vi kan bremse klimakrisa, og klimaendringene, og kutte klimautslipp moderat fremover.
  3. Vi kan slå ned klimakrisa, og redusere klimaendringene betydelig.

MDG anbefaler at vi har den samme kriseforståelsen av klimakrisen, som koronakrisen. Forskjellen på de to krisene er at klimakrisen er betraktelig farligere. Det er snakk om grunnlaget for alt liv på planeten vår.

I dag ser ikke jeg at de grå partiene har den samme kriseforståelsen av klimakrisen som de hadde ift koronakrisen. Når man møter politikere fra de grå partiene nå denne uka, så sier de at vi ikke må spre frykt, vi må ikke skremme folk. De samme politikerne var av en helt annen holdning ift koronakrisa, da var alle klare og tydelige. Mens klimakrisa skal vi da som politikere ikke være like klare og tydelige - fordi vi ikke må spre frykt.

Spør dere meg er det all grunn til å være livredd. Og det er all grunn til å sette alle mann på dekk til å slokke brannen. Å fortsette som før er galskap, og det ønsker de grå partiene - de vil faktisk lete etter enda mer olje, når vi ikke engang kan pumpe opp all den olja vi allerede har funnet, om vi skal nå egne og verdens klimamål om å ikke koke kloden mer enn 1,5 grader.

Når en ny generasjon med skolebarn starter på barneskolen til høsten - starter de på skole på en klode som er én grad varmere siden 1850 - på grunn av menneskapt global oppvarming. Vi har nå alle sett alvoret med en grad oppvarming: Hetebølger, styrtregn, flommer, skogbranner. Det er alvor. Mennesker og dyr dør. Når de unge barna som starter på skolen til høsten kommer i tiende klasse - så er verden allerede 1,5 grad varmere pga menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Så fort går det nå. Fryktelig fort! Derfor må vi ha klimahandling nå, ikke en annen dag senere i dette tiåret - klimakrisen er her og nå.

Men nei, de grå partiene sier, lille Norge kan ikke redde verden. Vi kan ikke være det land som er det første landet til å slutte å koke kloden. Oljelobbyen jobber hardt for å si at vi skal være siste land som tjener penger på olje. Det er skremmende. Det mest skremmende er at de såkalte styringspartiene ikke har en plan for at Norge skal være en foregangsnasjon. Vi som har alle forutsetninger til å foran, samtidig som vi sikrer velferden og tryggheten til alle nordmenn.

Tenk over en ting. Vi har et gigantisk oljefond. Vi har tjent mer penger fra oljefondet de siste to åra, enn direkte på inntekter til statskassa fra oljeindustrien. Vi kan gå fra å være et oljeland som har et oljefond, til å være et rent oljefondland, som kan høste overskudd fra fondet i all framtid. Men det forutsetter en noenlunde stabil verden, en klode som er fem til seks grader varmere enn i dag, er ikke stabil, da har sivilisasjonen som vi kjenner den kollapset. Intet mindre. Da vil oljefondet vårt også ha kollapset. Det er sammenheng mellom markedsverdier - og en noenlunde stabil situasjon i markedene. Oljefondet vårt har ikke noen framtid i en verden som ikke når sine klimamål.

Det er snart valg. Jeg håper at folk ikke sover. Du må ikke sove.

Kommentarer til denne saken