Gå til sidens hovedinnhold

Du skylder industrien en forklaring, Cecilie Myrseth

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Cecilie Myrseth skriver i Trønderdebatt at Erna Solberg skylder folk en unnskyldning etter at arbeidsfolk på Fosen skipsverft i Rissa, Kverner på Verdal, Vard verft og resten av norsk industri i slutten av juni, da smitten i Norge var på vei ned og situasjonen i norsk industri vanskelig, fikk en alternativ karanteneplikt til 10 dager. Alternativet innebar at en måtte ha to negative koronatester tidligst fem dager etter ankomst fra såkalt røde land. De var dermed ingen fjerning av karanteneplikten, men et alternativt regime. Myrseth prøver å gjøre industriarbeiderne til syndebukken når bildet er mer sammensatt. Derfor håper jeg hun heller ikke får den unnskyldningen.

For det første ble ikke karanteneplikten i industrien fjernet. De fikk alternativ karantene på strenge vilkår. Kort fortalt innebar det at arbeidsfolk fra røde land kunne begynne å jobbe i industrien, med strenge smittevernregler på arbeidsplassen, etter første negative test, hvis de oppholdt seg i karantene på fritiden. Arbeiderne kunne ikke bevege seg rundt i lokalsamfunnet før de hadde tatt sin andre negative test. Denne testen kunne tidligst tas etter fem dager. Industrien hadde egne retningslinjer som reduserte risikoen for smitte mellom arbeidskolleger.

Les også

Si unnskyld, Erna!

For det andre forsøker Cecilie Myrseth å fremstille det som smittebølge nummer to i Norge skyldes karantenereglene i industrien. Det stemmer ikke. Antydningene om at regjeringen lot seg presse til ikke å høre på helsefaglige råd medfører heller ikke riktighet. Mange av innspillene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ble fulgt opp i arbeidet med veilederen som skulle hindre import av smitte til norske arbeidsplasser.

Høstens smittebølge i Norge skyldes i hovedsak smitte mellom privatpersoner og importsmitte fra såkalt røde land. Utbrudd på industriarbeidsplasser med utenlandske arbeidere har ifølge en rapport fra FHI i liten grad ført til økt smitte ute i det norske samfunnet. De fleste av disse utbruddene har nemlig blitt stoppet på selve arbeidsriggene.

Importsmitte har ført til at smitten økte i høst. Derfor strammet vi inn på unntakene fra karantene for arbeidsreisene. Derfor innførte vi krav om negativ test før innreise til Norge. Derfor innførte vi krav om opphold på karantenehotell. Norge og Finland er nå blant landene med strengest regime rundt innreise.

For det tredje sto jobber og bedrifter i fare for å gå over ende hvis det ikke ble gjort tilpasninger i ordningen. Å styre et samfunn gjennom en pandemi, handler først og fremst om å beskytte befolkningens liv og helse. Det å beskytte arbeidsplasser og holde samfunnet i gang er også viktig. Derfor må det strammes inn når det er nødvendig, men smittetiltakene skal heller ikke være strengere og mer inngripende enn det smittesituasjonen tilsier.

De to første poengene velger Cecilie Myrseth å overse på jakt etter å gi regjeringen skylden for smittebølge to. Hun har funnet noe å kritisere regjeringen for og benytter anledningen til fulle. Det siste poenget hopper Cecilie Myrset fra det tidligere industripartiet Arbeiderpartiet, elegant bukk over.

Det er sikkert mye som kunne vært gjort bedre i håndteringen av pandemien. Men vi har greid å holde smitten lavere og samfunnet åpnere enn de aller fleste andre land. Det er spesielt å se at Cecilie Myrseth tilsynelatende mener regjeringen ikke skulle gjort noe for å finne alternative løsninger for å holde arbeidsplasser og jobber i gang i industrien. Det er fristende å spørre om Myrseth fra Troms Arbeiderparti sine kolleger i Trøndelag Arbeiderparti er enige i at vi ikke skulle gjort noe for å holde arbeidsplassene i industrien i Trøndelag i gang.

Kommentarer til denne saken