Gå til sidens hovedinnhold

Du tåkelegger, Røe Isaksen!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den skyteglade arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterer til tall-duell fra sin skyttergrav i Akersgata, ikke langt fra festningen. Han hevder at Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet var styrket i møte med pandemien. Skivebom statsråd!

Vi tror Røe Isaksen på at verden kan fortone seg slik på regneark i regjeringskontorene. Han burde tro på oss når vi sier at virkeligheten på arbeidsplassene, i folks virkelige liv, er en annen. Vi vet det i Arbeidstilsynet er blitt færre kolleger til å løse et stadig mer krevende samfunnsoppdrag. Vi vet at Folkehelseinstituttet var uansvarlig nedbemannet, selv om regjeringen gjennom mange år var advart mot en pandemi.

Les også

Regjeringen tar smittevern og tilsyn på største alvor

Les også

Regjeringens kutt reduserer smittevernet

Arbeidsministeren går hardt ut i sitt tilsvar i Trønderdebatt den 23. april, til vårt innlegg «Regjeringens kutt reduserer smittevernet» som ble publisert den 19. april. De LO-tillitsvalgte bommer grovt, påstår statsråden, mens han forsøker å tåkelegge fakta.

Regjeringen hevder alltid at den har styrket enhver etat der tillitsvalgte måtte hevde noe annet, basert på egne og medlemmenes erfaringer. Mer er tilført i budsjettøkninger enn hva som er trukket gjennom de såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttene (ABE), sies det. På åtte år skulle det da bare mangle om ikke basisbudsjettet øker! At Røe Isaksen argumenterer med økt bevilgning betyr slett ikke at etaten er styrket. Det kommer helt an på oppgaveporteføljen det.

Statsråden kan ikke komme unna at denne regjeringen har svekket Arbeidstilsynets evne til å utføre tilsyn på arbeidsplassene. De tilførte ressursene er investert i økt byråkratisering og kontroll med ansatte. De fratatte ressursene har svekket det operative leddet og redusert antall inspektører. ABE, denne kryptiske «reformen» som skulle skape avbyråkratisering og effektivisering, har kun kuttet budsjetter og handlingsrom, effektivitet og beredskap. Fakta.

Når regjeringen etter eget sigende øker budsjettene må det være lov å undres over hvorfor den samtidig insisterer på disse flate, uprioriterte kuttene? Udiskutabelt har de skapt store utfordringer i en rekke etater, de har som oftest ført til reell nedbemanning. For en Høyre-statsråd er kanskje det i seg selv en effektivisering?

Det er sikkert klokt av Røe Isaksen ikke å nevne vårt ankepunkt om svekking også av Folkehelseinstituttet. Mens han gjør det til et hovedpunkt at regjeringen nå har styrket Arbeidstilsynet som ledd i kampen mot pandemien, underslår han at FHI møtte den sterkt svekket. Joda, vi vet at helse er et annet departement og en annen statsråd. Det er likevel samme regjering, samme politikk, samme ansvar!

Koronakommisjonen påførte regjeringen alvorlige skraper. ABE-kuren har selvsagt vist seg å være en grov feilmedisinering, hvor svekket beredskap er resultatet. Både Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet var for dårlig rustet, ikke bare for en pandemi, men for å gjøre jobben sin – for samfunnet, for oss alle.

Vår medisin for å effektivisere statlig sektor er denne: Ny regjering til høsten! Da kan vi begynne gjenoppbyggingen av vitale offentlige funksjoner som Solberg-regjeringen har svekket. Statsråd Røe Isaksen må gjerne mene at vi bommer. Vi mener at regjeringens politikk er et eneste langt bomskudd. Rekylen kommer, i september!

Kommentarer til denne saken