Støre, Vedum og Hurdalskameratene har lovet gratis ferge. Det høres flott ut! Problemet er bare at opplegget er så lite gjennomtenkt at det faktisk kan bli dyrere.

Se på Ytterøy som eksempel. For noen år siden pekte kurvene nedover for øya som har fergeforbindelse med Levanger sentrum. Så økte produksjonen hos Ytterøykylling, med tilflytting og stor aktivitet som følger. Fergetilbudet, som ble planlagt da prognosene så svake ut, er underdimensjonert. Det er rett og slett fullt på ferga.

Dette skaper vansker både for kyllingslakteriet og annet næringsliv, men også for blant annet helsetunet på øya. Helsetunet opplever utfordringer med rekruttering og med å beholde fagkompetansen på grunn av utilfredsstillende fergekapasitet og begrensede rutetider.

For Ytterøykylling er det framtidige fergetilbudet et sentralt element i en nært forestående beslutning om hvorvidt de skal satse videre på Ytterøya, eller ikke. Venstre vil her og nå sende en tydelig beskjed om at fergetilbudet på Hokstad-Levanger må forbedres!

I Hurdalsplattformen fra Ap og Sp står det at de vil «Innføre en ordning med gratis ferge for øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og gjøre alle fergesamband med under 100 000 passasjerer årlig gratis.» For de andre fergesambandene er målet å redusere til halv pris på billettene i løpet av fireårsperioden, og det er staten som skal dekke prishalveringen. Hokstad-Levanger har over hundre tusen passasjerer, men siden Ytterøy ikke har veiforbindelse med fastlandet dekkes sambandet av gratisløftet, slik vi leser det. Men verken helt gratis eller halv pris løser problemet: Problemet er at ferga er full!

Ideen om gratis ferger kommer fra «Norman-utvalget». Victor Norman ledet det regjeringsoppnevnte Demografiutvalget som kom med sin rapport i fjor. Der skrev de at «Utvalget mener at det er sløsing med samfunnets ressurser å kreve inn fergebilletter og bompenger på strekninger og fergetilbud som vil ha ledig kapasitet selv uten brukerbetaling.» Nøkkelordet her er «ledig kapasitet». Det er det ikke på Ytterøysambandet.

Nå frykter næringsliv og andre på Ytterøya at gratis eller billigere fergebilletter kan føre til enda mer press på et allerede sprengt fergesamband. Det koster nemlig både tid og frustrasjon når lastebilene ikke får bli med ferga. Tid er som kjent penger. Det koster penger når næringstransport blir stående igjen på fergeleiet. Dermed kan rimeligere ferge på dette sambandet faktisk medføre STØRRE kostnader for de næringsdrivende, fordi det kan bli enda flere reisende og enda mer venting.

I et notat fra AtB står det at «reduserte fergetakster fra 01.07.21 forutsettes enten kompensert eller løst gjennom økning av fergetakstene igjen». Det mangler kompensasjon fra staten for å dekke helt det det vil koste å sette ned fergetakstene, står det. AtB skriver altså at billigere fergebilletter må «løses» ved å øke takstene. Dette er vanskelig å forstå: Hvordan kan gratis eller reduserte fergepriser samtidig gi økte fergepriser? Venstre har derfor sendt inn politisk spørsmål til fylkeskommunens administrasjon, der vi spør om antall avganger vil reduseres dersom prisen skal ned, og om takstene kan satt opp på grunn av krav om prisreduksjon, slik notatet fra AtB kan tolkes. For det kan da vel ikke være meningen at de som bruker ferger der det finnes alternativ vegforbindelse til fastlandet eller der det er over 100 000 passasjerer skal betale MER for fergebilletten sin for å dekke utgiftene for at andre skal reise gratis?

Hadde det ikke vært bedre om Ap/Sp-regjeringen ga Trøndelag fylkeskommune økt ramme til å utvide fergetilbudet til Ytterøya? Slik at vi raskest mulig kunne få på plass et bra nok tilbud, og ikke setter igjen biler på kaia? Det aller viktigste vi kan gjøre for Ytterøya er å sende et tydelig signal om at kapasiteten på deres fergesamband må økes. Det signalet sender i alle fall vi i Venstre nå.

Det sies at «det finnes ingenting som heter gratis lunsj». Det finnes tydeligvis ingenting som heter gratis ferge, heller.