I Trønder-Avisa 16. september kunne vi lese at to nye katter har blitt påkjørt og drept i tettstedet Rørvik i Trøndelag. Dette føyer seg inn i rekken av flere kattepåkjørsler de siste månedene og man frykter at folk gjør dette med vilje.

Mishandling av dyr er dessverre ikke uvanlig i Norge og stadig vekk hører vi om familiedyr, og da spesielt katter, som blir utsatt for grov vold. Ofte blir slike handlinger også filmet og delt i sosiale medier til underholdning for andre. Slik oppførsel viser manglende respekt for levende individer og er en direkte trussel mot både dyr og mennesker.

Liten oppklaring

Dyrebeskyttelsen Norge og våre lokalavdelinger anmelder flere saker hvert år som involverer grov mishandling og drap av dyr. Katter som blir skutt på eller mishandlet og torturert, skjer med jevne mellomrom rundt om i landet. I Rørvik har det vært svært mange påkjørsler av katter i løpet av de siste månedene. I den siste hendelsen, hadde et vitne som prøvde å hjelpe en av de skadde kattene fått beskjed av en annen tilskuer om at det var bortkastet å både bringe den til veterinær og spore opp eier. Tilskueren tok deretter saken i egne hender og avlivet katten på stedet. Slike holdninger overfor katt i Norge er dessverre altfor vanlig. Dyrevelferdsgruppen Bryggekattene som holder til i området har nå utlovet dusør for å kunne nøste opp i hvem som kjører i hjel katter i Rørvik.

Fellesnevneren for slike voldssaker som dette, er at hendelsene blir sjeldent etterforsket av politiet. Vår organisasjon etterlyser en strengere håndheving av gjeldende regelverk. Norge har en svært god dyrevelferdslov, men påtalemyndighetene må i større grad benytte seg av denne. Oppklaringsprosenten i dyrevelferssaker er svært liten, og i de få sakene som faktisk kommer så langt som til en rettssak, er det påfallende lave straffeutmålinger.

Vold avler vold

Over årenes løp har det blitt godt kjent at det finnes en sammenheng mellom vold mot dyr og vold mot mennesker. Dette betyr at i husholdninger der dyrene mishandles, vil mennesker stå i faresonen og der mennesker mishandles, vil dyrene stå i faresonen. I saker hvor ville dyr eller andres dyr er offer, kan det finnes en historikk med voldsbruk i husholdningen til voldsutøveren.

En voldshandling, uavhengig av om den rammer dyr eller mennesker, må tas på største alvor. Handlingen til ungdommen som sparker hunden eller klipper halen av katten, kan ikke bortforklares som ungdomsstreker. Risikoen for at et annet dyr, en fremtidig partner eller barn også blir kjent med mishandlingens verden, gjør at vi som samfunn må gripe inn.

For å hjelpe alle de som lever i frykt for fysisk og mental mishandling hver dag, må vi alle samarbeide for å gjøre livene til disse dyrene og menneskene bedre. Vi må alle være den brysomme «nabokjerringa» som melder ifra når vi mener noe er galt. Dersom du mener noen utsettes for fysisk eller psykisk mishandling, er det viktig at du sier ifra. Kontakt Mattilsynet og barnevernet eller politiet slik at dyr og mennesker som lever i en voldelig hverdag kan få et nytt liv.