FrP har sørget for at nye biler har blitt billigere. Vi fjernet hestekraftkomponenten i engangsavgiften. Ved å redusere denne avgiften ble vanlige bensin- og dieselbiler rimeligere å kjøpe.

Vi sørget også for at ladbare hybrider kom bedre ut av avgiftssystemet. Tidligere var dette dyre biler som var vanskelige å selge. Men etter at FrP sørget for reduserte avgifter, gikk prisen vesentlig ned og salget økte.

Man kunne nylig lese i Dagbladet at det ligger an til innføring av moms på elbiler og avgiftsøkning på bensin- og dieselbiler om venstresiden skulle få flertall.

Med en Ap-, SV- og Sp-basert regjering, med støtte fra MDG og Rødt, vil det trolig kunne bli vesentlig dyrere å kjøpe ny bil.

De rødgrønne ønsker som kjent å innføre moms på elbiler for beløpet som overstiger 600.000 kroner. En del vil kanskje mene at det ikke er helt urimelig at elbilene også begynner å betale noe inn i avgifter. Problemet er bare at de ønsker at elbilene fortsatt skal beholde sin relative fordel sammenlignet med bensin- og dieselbiler. Hvordan skal man så gjøre det? Jo, det er bare en måte å gjøre det på, nemlig gjøre bensin- og dieselbiler enda dyrere.

Rett skal være rett, Sp har faktisk ikke stått i spissen for å skjerpe bilavgiftene, men Sp vil innføre moms på elbiler over 600.000 kroner. Om man ønsker at elbilene fortsatt skal være billigere enn fossilbiler, så må man heve avgiften på bensin og dieselbiler.

Legg merke til denne fra partiprogrammet til Sp: – Bidra til at alle nye personbiler og lette varebiler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler.

Elbilandelen av nybilsalget er høy, men å tro at den når 100 prosent allerede i 2025 er i beste fall naivt. Med mindre da politikere velger å avgiftsbelegge bensin- og dieselbiler så kraftig at disse bilene både blir for dyre å kjøpe og for dyre å bruke. Er det det Sp mener med å «bidra til»?

De øvrige partiene på venstresiden sier rett ut at de vil øke avgiftene på bensin- og dieselbiler. Man varsler også at man vil øke CO2-avgiften, noe som vil gjøre bensin og diesel enda dyrere. Vi i FrP mener at bensin og diesel må bli billigere, ikke dyrere.

Stem FrP – bilistene sitt parti.