Å redusere alkoholavgiftene er dyr og dårlig politikk. Lavere avgifter vil gi store kostnader i form av alkoholrelaterte skader og dødsfall, samtidig som det svekker inntektene til statskassa.

Sivert Bjørnstad, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet svarte mandag 30. august på Actis sitt innlegg Promilletest politikerne i valgkampen. Her skriver han at en økning i alkoholavgiften vil føre til tap av norske arbeidsplasser og at nordmenn da vil kjøpe mer alkohol i Sverige.

Les også

La folk flest bestemme selv

Dette har ikke Bjørnstad belegg for. I juni stilte Bjørnstads partifelle Erlend Wiborg spørsmål til finansministeren om hvor mye det vil koste å sette avgiftene på alkohol og tobakk ned til svensk nivå. Ifølge Finansdepartementet vil dette koste Norge ti milliarder årlig. De påpekte også at det ikke nødvendigvis vil påvirke grensehandelen nevneverdig siden det er flere faktorer enn bare avgiftsnivå som påvirker pris. Finansdepartementet skriver at på grunn av et generelt høyere prisnivå i Norge enn i Sverige, vil varer være dyrere enn i Sverige selv ved store avgiftskutt.

Hvis Bjørnstad og Fremskrittspartiet ønsker å kutte alkohol kjøpt utenfor Norges landegrenser, burde de vurdere å reversere endringene i taxfree som ble innført i revidert statsbudsjett i 2014. Da ble det mulig å bytte tobakksvarer med én og en halv liter avgiftsfri vin eller øl. Vinmonopolet skrev selv i sin årsrapport fra 2014 at de opplevde å miste markedsandeler som følge av vedtaket.

Ifølge Bjørnstad ønsker Actis å «gjøre det vanskeligere for voksne mennesker å bestemme over eget liv». Dette stemmer ikke. Vi har ingen planer om å ta fra folk vinglasset de drikker på en lørdagskveld. Men det er ikke alle som har myndighet til å bestemme over egne liv. For eksempel er det 90.000 barn i Norge som har foreldre som sliter med alkohol. Vi er en stemme for dem. Vi er en stemme for dem som opplever at alkoholen bestemmer mer over deres egne liv enn det de gjør selv.

Vi er helt enige med Bjørnstad i at vi skal hjelpe dem som er avhengige av alkohol, men da må vi gjøre det som fungerer: Brede, befolkningsrettede forebyggingstiltak. Når befolkningen som helhet drikker mindre, drikker også de med problemer mindre. Å kutte i avgiftene er et dyrt og dårlig forslag som vil bidra til å øke alkoholrelaterte skader og dødsfall i befolkningen.