Gå til sidens hovedinnhold

E14: Jeg har lest alle merknadene til Nasjonal transportplan, så du slipper.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg har da brukt deler av dagen til å forsøke å gjennomgå de 600 sidene med merknader til Nasjonal Transportplan. Jeg vil her ta en gjennomgang, og benytte anledningen til å stille noen oppfølgingsspørsmål til våre nasjonale folkevalgte representanter om saken. Engasjementet har vært stort, og jeg vil begynne med å si at jeg opplever at stortingspolitikerne fra valgkretsen ser ut til å ha gjort en god jobb her. E14 kommer.

Jeg vil allikevel utfordre på noen spørsmål vedrørende framdrift, realisme og tallmessig forpliktelse. Strekningen Stjørdal-Meråker (merk: ikke helt opp til riksgrensen) er kostnadsberegnet til 5 mrd. kroner. Det vi lokalt har vært opptatt av er en sammenhengende og skikkelig utbedring á la det som nå gjøres for E6, og at vi ikke skal ende opp med en sving her det ene året, og en sving der det neste.

Om det er Statens vegvesen eller Nye veier som utfører er videre ikke det viktigste for oss. Om katta er svart eller hvit spiller ingen rolle så lenge den fanger mus.

Jeg ber partiene korrigere meg om jeg tar feil i noe av gjengivelsen.

Fremskrittspartiet var først ute offentlig med sitt alternativ. Alternativet innebærer at E14 legges over i Nye Veiers portefølje. Det innføres prosjektstyring også i Statens vegvesen. Samlet økes rammen for prosjektfinansierte investeringer med 20 mrd årlig. Dette er jo veldig mye, og man kan spørre om hvilke prosjekter som vil bli prioritert om partiet ikke skulle få gjennomslag for en slik stor økning i offentlig pengebruk i samarbeid med andre parti.

Allikevel: det er vanskelig å regne seg fram til om foreslått rammeøkning tar høyde for alle de prosjekter som man ønsker å gjennomføre, og hvilket kostnadsanslag som er lagt til grunn for E14 ved beregning av denne summen. Jeg regner med dette er i orden, men kan du si noe mer her Sivert Bjørnstad? Takk for at dere vil komme i gang med E14.

Senterpartiet var tidlig i forrige uke ute og presenterte sin løsning. Partiet er det som bevilger den største tallfestede summen allerede i første del av NTP med 800 millioner, og med ytterligere 4,2 mrd i andre periode. Det bør holde til en god forpliktelse tidlig. Takk til Marit Arnstad for jobben som her er gjort.

Høyre/Venstre (og med Kristelig Folkeparti som ikke sitter i komiteen) presenterte deretter sin løsning. Avisoppslagene om ferdigstilling innen 2028 forvirrer litt (her kan det ha vært misforståelser). Det er imidlertid lagt inn 500 millioner i første periode og 4,5 mrd i andre periode. Ved overgang til andre periode eller neste rullering av NTP skal det vurderes om E4 skal overføres til Nye Veier. Jeg forstår det slik at om en slik overføring ikke finner sted så er man allikevel sikret 4,5 mrd til fullføring i andre periode Elin Agdestein? Takk for at du sammen med André N. Skjelstad og KrF lokalt fikk bidratt til å ta inn E14 igjen.

Arbeiderpartiet styrker avsetningen til riksveiprosjekter med 2,8 mrd i 12-årsperioden, og nevner E14, sammen med en rekke andre prosjekt som med dette skal startes opp i første planperiode og fullføres i andre. Da summen av alle disse prosjektene langt overstiger 2,8 mrd regner jeg med at det som for Sp og regjeringspartiene er tenkt inndekning ved bruk av ufordelte midler i andre periode. Kan du allikevel gi en tallmessig forpliktelse på minimum 5 mrd til prosjektet Ingvild Kjerkol? Takk for at E14 er kommet med på listen.

Sosialistisk Venstreparti er imidlertid et kapittel for seg selv. Selv om dette innlegget skal handle om E14 er det ikke til å komme bort fra at lokale representanter har rykket ut og sagt at ressursbruken på E6 i trøndelag fortrenger mulighetene for å gjøre noe med E14. Og at de er utålmodige etter å få gjort noe med E14. Til tross for at SV legger inn forslag om å umiddelbart stanse alt arbeid på E6 nord for Trondheim (!), så finner jeg allikevel ikke en eneste forpliktelse mot E14 noe sted i merknadene til NTP. Dette annet enn at de har sluttet seg til en beskrivelse av at veien er dårlig. Jeg håper jeg tar feil her, Lars Haltbrekken?

De øvrige partiene er ikke representert i komiteen, men kan føle seg trygg på at både jeg og Kjersti Kjenes vil følge med- og utfordre i tiden fram mot stortingsvalget i denne saken.

I stort skal vi være glad for at vi lever i et land hvor det er så kort avstand mellom lokalsamfunn og den lovgivende forsamling. Jeg er også godt fornøyd med hvordan utviklingen i E14 saken har vært siden regjeringspartiene la fram sitt opprinnelige forslag uten veistrekningen ved påsketider.

Til slutt allikevel et spørsmål også til regjeringen. Kirsti Leirtrø (Ap) sendte tidligere i vår samferdselsministeren et spørsmål om hvordan pengene avsatt til planlegging av E14 i inneværende års budsjett ville bli anvendt. Svaret var at disse midlene ville avvente stortingets behandling av NTP. Med denne behandlingen, det brede flertallet for E14, og med regjeringspartienes og FrPs flertallsmerknad som viser til regjeringspartienes forslag: Da er det vel bare å forvente at pengene blir omsatt til videre planlegging straks NTP er gjennom stortinget, Knut Arild Hareide? Vi forventer i alle fall det.

Jeg vil helt til slutt også takke Hallgeir Grøntvedt som leder av hovedutvalg vei i Trøndelag fylkeskommune, og alle partiene og representantene på fylkesnivå som har bidratt.

Kommentarer til denne saken