Det er gledelig å se at en legmanns innspill kan ha betydning. For over ett år siden lanserte jeg, i Tønder-Avisa, tanken om smal firefeltsvei med midtdele mellom Åsen og Vist med 90 km/t. Nå mener ordførerne at en bør satse på det. Så bra!

Jeg påpekte også da at det het Åsen – Mære og ikke til Vist. Nå ser det ut til at det heldigvis blir sammenkobling på Vist. Jeg bemerket også at det var dumt at en ikke la firefeltsveien fra Steinkjer forbi Vistbrua da den ble bygd. Brua er for kort og må derfor ombygges.

Jeg antydet at hovedhastigheten burde være 90 km/t, men at den kanskje kunne økes til 100 på gode strekninger. Jeg sa også noe om at to- og trefeltsvei lager køer på grunn av glidelåskjøring og at trefelts med midtdeler er en dårlig løsning ved utrykning. Videre sa jeg også at en unngår møteulykker med midtdelt firefelts – og at det er viktig å sette skadefri trafikk høyt på agendaen – når en avveier mot bruk av dyrka jord.