Gå til sidens hovedinnhold

E6 er et demokratisk problem

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er et demokratisk problem når politikerne gjør vedtak på grunnlag som er beviselig feil. E6-vedtaket gjør meg dypt bekymret for lokalpolitikken i byen min.

På torsdag sa flertallet i bystyret i Trondheim ja til E6-utbyggingen. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet har valgt virkelighetsfjern og billig bilpopulisme.

For Nye Veier, som står for planleggingen og gjennomføringen av utbygginga, bruker svært kreative tall og beregninger når de argumenterer for nødvendigheten av større E6. For å kunne framstille prosjektet som en god ide, legger Nye Veier til grunn at man skal ha fire felt og 110 kilometer fartsgrense, så man kan spare fem minutter mellom Trondheim og Stjørdal.

De hopper strategisk bukk over er at godstrafikken uansett ikke kan kjøre raskere med større E6, fordi det erforbudt for trailere å kjøre fortere enn 80 km/t. De ignorerer all erfaring fra lignendeveiutvidelser som viser trafikken økerog at man bare erstatter den gamle veien med en ny. Trafikkstøyen vil dobles. Utslippene vil øke med over 20 prosent. Elbilene vil lade ut nesten dobbelt så raskt. Vi vil miste enorme arealer matjord, som vi ikke kan bare“flytte” andre steder slik Ap naivt foreslår. Man har ikke tatt høyde for at flytrafikken på Værnes sannsynligvis aldri vil nå gamle høyder, og at biltrafikken til og fra flyplassen blir tilsvarende redusert. Ikke minst, har Nye Veier har totalt ignorert at prosjektetvil måtte finansieres med mer bompenger. Statens vegvesen påpeker ien rapport at smalere veier med 90 kilometer fartsgrense i de fleste tilfeller er mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn gigaveier.

Når en statlig utbygger bevisst utelater slike grunnleggende fakta og bruker totalt urealistiske tall, bør de ikke få gjennomslag for et prosjekt til 5,6 milliarder kroner. Men det har de altså fått i bystyret.

Nye Veier har totalt overkjørt lokalpolitikken. De har utkonkurrert alle vedtatte planer og forpliktelser, som null vekst i biltrafikken, satsing på buss og tog, og kutt i utslippene. De hundrevis av millionene som Ap, Høyre, Frp og Sp vil bruke på asfalt, kunne vi for eksempel også brukt på å sikre at skolene i Trøndelag får de assistentene og miljøarbeiderne de trenger, men som nå sies opp i hopetall fordi “kommuneøkonomien ikke strekker til”.'

Motorveien får trumfe alle andre hensyn, og det til en høy pris.

Debatten på torsdag bar preg av at flere av de folkevalgte mangler grunnleggende forståelse for hva en større vei og høyere fart faktisk innebærer. Men problemene har blitt påpekt, høylytt, av mange i lang tid. Da fremstår det nærmest som et bevisst valg fra Ap, Høyre, Sp og Frp å se bort fra fakta som ikke passer dem. Dét er et faresignal om tilstanden i lokaldemokratiet i Trondheim.

Bystyret har vedtatt å bygge en vei vi ikke trenger, som skaper masse problemer vi ellers ikke ville hatt og nå må bruke vanvittige ressurser for å fikse opp i.

Det hjelper ikke at bystyret ber kommunedirektøren om å lage en plan for hvordan man kan bøte på skadene de selv har gitt klarsignal til. Det hadde vært langt enklere, billigere og smartere å si nei til utbygginga og heller gjennomføre det vi vet er god og grønn samferdselspolitikk. Løftene om skadereduserende tiltak er en grønnvasket selvmotsigelse.

Når politikere tviholder på sine prestisjeprosjekt samme hva, undergraves det politiske engasjementet hos folk flest. Det er jo tydeligvis ingen vits å protestere, komme med fakta eller peke på bedre løsninger når lokalpolitikerne, med Ap i spissen, bare durer på likevel. Det gjør meg dypt bekymret for lokalpolitikken i byen min. Hvis folk ikke gidder å gjøre motstand lenger, blir det lettere å henfalle til maktmisbruk, sløseri av skattepenger og dårlig politikk.

Folkevalgte politikere har som plikt å gjøre det som er best for byen vår, ikke det en veiutbygger gjerne vil de skal. Vi må kunne forvente at politikerne våre tar avgjørelser basert på et reelt kunnskapsgrunnlag, ikke feilinformasjon fra en aktør som har åpenbare interesser i mer motorvei. Har Arbeiderpartiet blitt så vant til å ha makta i Trondheim at de har glemt det?

Heldigvis er ikke kampen helt tapt enda. Vedtaket vil sannsynligvis bli klaget inn, av blant annet Naturvernforbundet.

Når den klagen kommer på bordet, oppfordrer jeg flertallet i bystyret til å ta seg en real tenkepause på hvorvidt de synes det er verdt å ofre grunnleggende demokratiske prinsipper for mer motorvei.

Kommentarer til denne saken