Hvem hadde trodd at ordførerkandidat, statssekretær og stortingsrepresentant Frank Jenssen fra Høyre, nå Statsforvalter, skulle stoppe både regjeringens og et bredt politisk flertall på alle nivå, sitt ønske om ny vei gjennom Trøndelag?

Med begrunnelsen at bystyret ikke var enig med egen administrasjon? Og videre ikke begrunnet uenigheten godt nok?

Vedtaket kommer nok ikke til å stå særlig lenge, tross alt er det demokratisk valgte politikere som bestemmer til slutt. Dette er mest egnet til indrejustis i byråkratiet og en markering av dets makt over folkevalgte organ.

Jeg tenker to ting om dette:

1: Det speiler en tiltakende arroganse fra byråkratiet ovenfor fokevalgte organ som det skriker etter å bli ryddet opp i. Det er ulike hensyn i de fleste saker. Det er politikernes jobb å veie disse opp mot hverandre, selv om det er åpenbart at byråkratene mener noe annet.

2: Det er på sett og vis fint at de velger å sette det på spissen i en så viktig sak, med så mye på spill, med et så bredt flertall på alle nivå bak seg.

Alt for lenge har de sluppet unna med å overkjøre mindre kommuner, hovedsakelig i distriktene. Gjennom dette demonstrerer de for all verden at forvaltningen og etaten er ute av kontroll, at regjeringen ikke har styring og at det må ryddes opp.

Det realiseres store veiprosjekt over hele Norge, heldigvis, men ikke i Trøndelag, for det mener en saksbehandler hos statsforvalteren er feil. Hallo!