Helsa blir stadig bedre, menneskene lever lengre og levealderen øker med omtrent to år per tiår. Dette resulterer i at stadig flere eldre får behov for mer pleie og omsorg i sine siste leveår. Dette innebærer at helsevesenet må forbedres og utvikles for å løse de utfordringer som kommer.

Allerede nå ser vi en sviktende interesse for utdanning innen helsefagene. Det skyldes:

 • Rovdrift på helsepersonell som vi har sett eksempler på og i ytterste konsekvens fører til flukt fra helsevesenet
 • Stort sykefravær blant helsepersonell grunnet blant annet lav grunnbemanning
 • Helsepersonell må ofte gå doble vakter (i strid med arbeidstidsbestemmelsene)
 • Lavt lønnsnivå i flere faggrupper innen samme avdeling/ arbeidsplass

Listen er etter hvert lang når det gjelder ankepunkter mot å jobbe i helsevesenet. Hvordan vil myndighetene løse utfordringen med økende mengde pleietrengende? Vi kan ikke sitte med lua i handa, noe må gjøres!

Pensjonistforbundet Trøndelag har drøftet den urovekkende situasjonen og er bekymret for den registrerte unnlatenhet fra myndighetene om å ta dette på alvor. Pensjonistforbundet Trøndelag har omtrent 11 000 medlemmer. Vi er bekymret for om stat og kommunen makter å sikre oss god nok pleie og tilsyn når vi trenger det? Vi er også usikker på om det blir mer ensomhet framover.

Hvis de folkevalgte i kommune, fylke og vår nasjonalforsamling er opptatt av eldre mennesker som ressurspersoner, ja da må de gjennom handling ta vårt innspill seriøst.

Noen mener vi eldre er kravstore. Men vi er også en viktig bidragsyter til et bedre samfunn for oss alle. Vi har høy kompetanse på en rekke områder med verdifull og viktig realkompetanse. Dette har samfunnet ikke råd til å gå glipp av. Det er mange eksempler på dette:

 • Vi kan være bindeleddet mellom generasjoner
 • Være assistenter i barnehage og i skolen
 • Eksamensvakter
 • Bidra til ryddeaksjoner i nærmiljøet
 • Drive med fysiske aktiviteter av ulik karakter
 • Drive opplysning om riktig kosthold
 • Være støttekontakter, besøksvenn med mer
 • Ta ekstravakter i helsevesenet for avlasting i trengte situasjoner
 • Være behjelpelig med diverse håndverksoppdrag, hagearbeid og lignende
 • Snømåking
 • Arrangere sosiale treff i nærmiljøet- få ensomme inn i fellesskapet
 • Være aktiv i lag- og foreningsvirksomhet
 • Vi kan sitte barnevakter
 • Være besteforeldre og oldeforeldre og god forbilder for våre etterkommere

Dette er noen eksempler på hva vi som eldre kan bidra med. Vi mener samfunnet kan ha stor nytte av dette, samtidig som vi pensjonister får en god opplevelse ved å bruke våre ressurser til noe nyttig.

Vi ber myndighetene ta våre innspill på alvor! Vi tilbyr ressurser som samfunnet vil ha stor nytte av!