Tirsdag var fire representanter for NTL Ung Trondheim (Fagforeningen for unge og studenter) ute i Trønderdebatt med en meget usaklig kritikk av det de kaller en grotesk politikk som overkjører lokaldemokratiet.

LES INNLEGGET HER: Feig forakt for distriktet

En så usaklig, skitten og misvisende retorikk kan ikke gå uimotsagt. Elevene og ungdommen fortjener en langt mer konstruktiv og opplysende debatt enn dette. Vi representerer enkeltindividet og elevenes valgfrihet i Trøndelag fylke, og vil nå plukke NTLs misvisende innlegg fra hverandre, bit for bit.

Til å begynne med; Vi holder oss for gode til å komme med grove beskyldninger rundt intensjonen til de som mener noe annet enn oss, slik som NTL Ung gjør i innlegget sitt når de påstår at de borgerlige partiene vil ha segregering, og at de undergraver livene til tusenvis av elever. En slik måte å omtale noen man er uenig med, er til å le av, og hører i beste fall hjemme i barnehagen. Vi håper og tror derfor at resten av ungdomspolitikerne vil la være å legge seg på et så bunnlavt nivå i skolevalgkampen.

Over til saken. NTL Ung påstår først at regjeringen overkjører lokaldemokratiet ved å gi elevene større mulighet til å velge hvilken skole de vil gå på, noe som er langt ifra sannheten. Fritt skolevalg er ikke perfekt, men det er langt mer rettferdig enn at noe så tilfeldig som postnummer skal bestemme hvilken utdanning og hvilket sosiale miljø elevene kan søke seg til. 16-åringer er selvstendige individer som fortjener muligheten til å påvirke sin egen framtid, gjennom hardt arbeid.

Realiteten med nærskoleprinsippet er at mange elever som vil prøve noe nytt, er avhengige av at det blir overkapasitet på nærskolen sin for å få muligheten til dette, noe som sjeldent skjer på distriktsskolene rundt i Trøndelag. Alternativt må de ha svært gode karakterer for å få en mulighet.

Enten om man liker det eller ei, så er det ikke slik at elever fra hele fylket strømmer til distriktsskolene, så konkurransen er ikke stor nok til at det vil gå nevneverdig utover de med dårlige eller middelmådige karakterer som vil gå på nærskolen sin. Dessuten har regjeringen gitt fylkeskommunen fleksibiliteten til å lage egne inntaksområder som sikrer at ingen elever vil få en veldig lang reisevei.

Hovedproblemet med argumentasjonen til NTL Ung og de rødgrønne i Trøndelag er at de setter distriktene og lokalsamfunnenes behov foran elevenes rett til å velge selv. NTLs representanter tar ikke feil i at elevrådsledere, lærere og lokalfolk har ytet motstand mot fritt skolevalg, og vi har forståelse for bekymringene. Men likevel mener vi at elevenes valgfrihet er helt grunnleggende, og ikke bør kunne innskrenkes, ikke engang dersom lokaldemokratiet ønsker det. Det er dessuten lite eller ingenting som tyder på at lokalsamfunn som Selbu, Inderøy eller Røros trues av den nye ordningen. Vi tror elever søker seg på distriktsskoler fordi de vil gå der, ikke fordi de tvinges til det gjennom nærskoleordningen.

Lokalsamfunnenes styrke er samholdet, frivilligheten og kulturen, og hvis dette ivaretas bør det ikke være grunn til bekymring. Hvis en distriktsskole virkelig må legges ned fordi elevene får lov til å søke seg hvor de vil, så sier det mest om skolens manglende evne til å levere et attraktivt tilbud. Fritt skolevalg sikrer i bunn og grunn en sunn konkurranse som gjør at skolene blir mer avhengige av å tilfredsstille elevenes behov, noe som er bra både for de svake, de sterke og de midt imellom.

Denne debatten illustrerer egentlig ganske godt hvorfor ungdommer bør stemme på borgerlige partier ved valget til høsten. Vi mener at staten og fellesskapet er til for individet, ikke motsatt. Derfor er det for oss ingen tvil om at elevenes valgfrihet må prioriteres først!

Bendik Sæther Wessel, formann i Trondheim FpU
Mikael Orre Rye, fylkesleder i Trøndelag KrFU
Magnus Gilje, leder i Trondheim Unge Venstre
Joachim Lindgren, 1. nestleder i Trondheim Unge Høyre