Gå til sidens hovedinnhold

Elever med kort botid: Fine ord, men gjør heller noe nå!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen har varslet den største reformen i videregående skole siden Reform 94. På pressekonferansen om reformen sa kunnskapsminister Guri Melby: «Elever som har bodd kort tid i Norge, og som har svake norskferdigheter, har mye å ta igjen når de begynner på videregående. Fullføringsstatistikken viser at det blir en for stor oppgave for mange. Det er ikke alle som får den faglige støtten de trenger».

Jeg underviser matematikk, naturfag og engelsk i en vg1-klasse i programfaget Helse og oppvekst, der alle elevene har kort botid, og har kommet inn med voksenrett. Fordi de er så mange som ønsker å ta samme linje, har de blitt satt i en egen klasse, i stedet for å gå sammen med ungdommene i den andre klassen.

Det er ikke rart de sliter med å fullføre! Disse elevene skal gjennom akkurat samme læreplan, med akkurat samme krav som ungdommene som er født og oppvokst i Norge. Likevel har de voksne elevene bare krav på knapt to dager på skolen i løpet av en uke.

Hadde mine elever ikke vært så mange som ønsket å gå samme retning, hadde de havnet i samme klasse som ungdommene, og de hadde fått fem dager på skolen i uka. Både jeg, elevene og de andre lærerne er fortvilet og frustrert over at vi får så lite tid til å dekke så mye fagstoff. Det hjelper ikke at mange av elevene har dårlige norskferdigheter og derfor sliter med å lese seg opp selv eller å se videoer hjemme.

Det er opplæringslovens bestemmelser, og derfor ditt ansvar Guri Melby, som gjør at disse elevene «ikke får den faglige støtten de trenger».

Min oppfordring til deg, kunnskapsminister, som ønsker å løfte elever med kort botid: Gjør en liten endring i opplæringsloven allerede nå, så disse elevene får krav på like mange undervisningstimer som elever med ungdomsrett!

Det er flott at det snakkes om at elever som stryker skal få rett på mer undervisning og en ny sjanse til å ta eksamen. Men for elever med kort botid er det de manglende timene i løpet av skoleåret som er det største hinderet de må komme over.

Kommentarer til denne saken