Nå blir det vei i vellinga! Nye Veier AS overtar ansvaret for ny E6 mellom Åsen og Vist i Steinkjer. Med på kjøpet får de den korte strekningen mellom Selli og Asp nord for Steinkjer.

Det er mange grunner til å applaudere nyheten. Slik virkeligheten i samferdselspolitikken har blitt, er denne beslutningen en snarvei til realisering av en moderne vei gjennom Innherred. Det har man jobbet for i minst 10 år, uten at noe som helst har skjedd. I dagens regime kunne kalenderen vist 2030 man i det hele tatt startet byggingen. Nå kan vegen være ferdig til 2030.

LES SAKEN I TRØNDER-AVISA: Nye Veier får nye E6-prosjekter i Nord-Trøndelag – skal bygge for over 11 milliarder kroner

Spørsmålet er bare hvor mange andre snarveier selskapet vil ta – bokstavelig talt i trasévalg, men også i kontakten med lokalsamfunn og berørte parter.

Nye Veier AS ble opprettet i 2015, som den blåblå regjeringens største prestisjeprosjekt. Selskapet skulle være en slags konkurrent til Statens vegvesen – som kun fikk ansvar for å bygge de største og viktigste motorveiprosjektene. Mens vegvesenet måtte slite med inngrodde prosesser, et tungrådd internt byråkrati og ansvar for smått og stort av veier, kunne Nye Veier gi full gass – i stor skala.

Det nye selskapet fikk én kjempestor pengepott de selv kunne prioritere, i motsetning til vegvesenet, som får pengeløftene prosjektvis og som nærmest må kjempe fra år til år for at løftene faktisk holdes. Når E6 gjennom Innherred nå overføres til Nye Veier, er det ingen usikkerhet rundt om prosjektet får penger, og dermed er det i praksis ingen grunn til å vente med byggestart.

Den kanskje største fordelen med selskapet- eller ulempen, om man er kritisk – er at Nye Veier kan gjøre sine prioriteringer og vurderinger bak lukkede dører. De har fått en bestilling: Bygg en liste med veier innen en gitt frist. Utover det legger ikke staten seg borti rekkefølgen eller andre sider av prosessene. Dermed er det færre som må høres, og ingen vegdirektør, samferdselsminister eller stortingspolitiker som blander seg. Alle utfordringer som dukker opp i prosessen blir nærmest per definisjon sett som forsinkelser til et prosjekt «alle» vil ha. Og problemer har en tendens til å dukke opp så sent at det i realiteten er umulig å endre dem. Dessuten vet de færreste hvem ansatte eller styremedlemmer i Nye Veier er. Selskapet føles fjernt for de fleste, og da er det også vanskeligere å protestere.

Politisk er dette en genistrek. Politikerne kan ta æren for selskapets suksess og klippe snorer til saksa blir sløv, uten å noen gang måtte ta stilling til brysomme lokalpolitikere, miljøvernere eller bønder. Alle sider ved «prosessen» er nemlig Nye veiers ansvar.

På noen år har Nye Veier i høyt tempo startet jobben med sine vegstrekninger, blant annet E6 fra Ranheim til Åsen, som nå er i full gang. Det har langt på vei gått knirkefritt.

Det har også omverdenen fått med seg. Erna Solbergs regjering har bare hatt middels suksess på reformfronten. Politi, kommuner, fylkeskommuner eller jernbanesektoren kan neppe sies å ha blitt kraftig forbedret tross årelange reformer. Nye Veier, derimot, har levert så godt at selv Senterpartiet og Arbeiderpartiet kvier seg for å reversere reformene. En spørreundersøkelse Trønder-Avisa gjorde blant alle folkevalgte i Trøndelag, viste stor oppslutning bak selskapet, i motsetning til de fleste andre reformer.

Det betyr likevel ikke at E6 gjennom Innherred blir bygget knirkefritt. Innherred er full av viktig matjord, og særlig gjennom Levanger må man sette den billigste og korteste løsningen opp mot jordvern. Dessuten må det besluttes om hele E6 skal ha 110-grense, noe som også påvirker arealbruken. Til slutt vil det komme en gigantregning til bompengebetalerne, men da er det selvsagt for sent å klage.

Det er ingen enkel oppgave verken å tegne traseene i stort, eller å avklare de små detaljene. Når byggestart nå er innen rekkevidde, oppstår også en følelse av hastverk, og summen av alt dette kan være at det går for fort.

Det finnes det allerede eksempler på. Onsdag fortalte Adresseavisen om Audun Krogstad på Hovin i Melhus, som får et ublidt møte med et annet Nye Veier-prosjekt. Mandag ble han nemlig oppringt av selskapet, med beskjed om at nyveien selskapet bygger vil gå rett gjennom gården hans. Grunneieren er kritisk til at han ikke ble involvert i prosjektet tidligere. Både involveringen og beslutningen om å legge vegen gjennom gården er typiske eksempler på det som skjer når planlegging og gjennomføring skjer bak lukkede dører.

De aller fleste på Innherred vil ha ny E6. Spørsmålet er bare hvor mye vi skal ofre.