Lørdag 13.mars i Trønder-Avisa lanserer Levanger Arbeiderparti et nytt alternativ til veitrase for ny E6 gjennom Levanger kommune. En desperat måte å få (en rask) (det unna gjort med) byggestart på. Bedre bærekraftig måte, er det ikke. Lite samfunnsøkonomisk, er det heller ikke. I tillegg vil det også berøre areal, natur og matjord, uansett hvilken trase det er bestemt eller bare alternative traseer. Det har vært i det siste strid med trasevalg for ny E6-vei, både i Levanger og Verdal kommune. Noe som har vært utsatt gang på gang.

Levanger Ap må ikke glemme at vi har en klimakrise, ikke bare nasjonalt og globalt, men også lokalt. En ny motorvei vil (uansett) øke klimautslippene drastisk, uavhenging hvor veien skal bygges hen. Det er paradoksalt at man utfordrer klimakrisen på denne måten. I artikkelen blir det ikke nevnt noe om klima (med det sammenhenget med) tilknyttet trasevalgene. Det blir i nevnt noe om lokaltrafikken gjennom Levanger sentrum i forbindelse med ny E6 vei og hvordan man skal løse det uten at biltrafikken gjennom sentrum øker. I dag er biltrafikken gjennom sentrum sterkt belastet, hvert fall i rushtidene.

Det som er bærekraftig, samfunnsøkonomisk og klimavennlig, er at man heller bør fokusere på jernbane utviklingen for Trønder- og Meråkerbanen, opprette bussavgangene mellom Trondheim - Namsos (som de hadde det før fylkessammenslåingen i 2018), og flere buss- og togavganger til og fra, og gjennom Levanger, for å få ned biltrafikken. Et viktig tiltak for å bekjempe klimakrisen og kutte utslippene. Å ja, trafikksikkerheten er også viktig med dagens E6-vei. Men det går an å gjøre justeringer på veien, slik at dagens E6-vei er god og trygg å kjøre på i fremtiden.

Jeg håper at Levanger Ap tar klimakrisen på alvor og skroter E6-saken, og heller satser på buss og tog. Vi har lite tid til å nå klimamålene innen 2030.