Gå til sidens hovedinnhold

En elendig rusreform

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ingvild Kjerkol og Lene Vågslid (Ap) skriver at Arbeiderpartiet har vedtatt en ny og bedre rusreform. Regjeringens reform var bare ei lovendring, mener de. På sin side foreslår de avkriminalisering for tungt rusavhengige. Straff til resten. Begrunnelsen for dette er at rusavhengige er syke og et udokumentert premiss om at straff forebygger rusmiddelbruk.

Sannheten er at regjeringens forslag bygger på et omfattende utredningsarbeid, og er i tråd med anbefalinger fra samtlige FN-byråer, Verdens Helseorganisasjon, Riksadvokaten, Psykologforeningen, Fellesorganisasjonen, brukerorganisasjonene, Norsk Sykepleierforbund, og Norges Institusjon for Menneskerettigheter blant andre.

Les også

En ny og bedre rusreform med Arbeiderpartiet

Ap sin «reform» er på sin side basert på innspill fra tidligere riksadvokat og æresmedlem i Norsk Narkotikapolitiforening, Tor-Aksel Busch. Som riksadvokat hadde han ansvar for flere tiår med systematisk maktmisbruk fra politiet mot brukerne.

Rusavhengige skal erklæres som utilregnelige og ikke strafferettslig ansvarlige ifølge AP. Men eksperter hevder at det ikke er grunnlag for å hevde manglende skyldevne for rusavhengige, at forslaget vil føre til usaklig forskjellsbehandling, og er i strid med grunnloven.

Premisset om at rusavhengige er som barn eller utilregnelige personer å anse, er svært stigmatiserende.

Les også

Rusdebatten har blitt for hard og uforsonlig

Psykologer har forsøkt å forklare dem at det ikke vil være mulig å skille mellom brukerne for å frita de fra straff. Selv med en konservativ terskel, vil det være umulig å lage et skille som passer inn i APs modell.

I en lekket e-postutveksling mellom Busch, lederen for spesialenheten og lederen for Norsk Narkotikapolitiforening, fremgår det at politiet skal etterforske om rusbrukere er avhengige. Jonas Gahr Støre, har imidlertid sagt at fastleger kan gi en rusavhengighetsattest som kan frita for straff. Men hverken fastleger eller politiet har kompetanse til å vurdere avhengighet, sånn at straffepraksisen vil oppfattes urettferdig og svekke tilliten til politiet.

Les også

Mamma døde fordi det ikke fantes riktig hjelp, til riktig tid.

Det er viktig å minne om at det var Aps stortingsrepresentanter som ba regjeringen begynne overføringen av bruk- og besittelsessaker fra justis til helse i 2017. Trolig greide de ikke forankre dette i partiorganisasjonen, og nå som de går imot seg selv, presenteres en nødløsning for å redde ansikt.

Samtidig forkaster de rettsstatlige prinsipper og setter helsepersonell til å dømme brukerne som de mener skal være takknemlige for å ha blitt umyndiggjort.

Les også

Det eneste sosialdemokratiske i Aps rusreform ligger i navnet

Kommentarer til denne saken