Gå til sidens hovedinnhold

En flyrute til besvær eller militær?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ørland flystasjon er Luftforsvarets største kraftsamlingsområde. Når ferdig utbygd vil stasjonen bestå av mer enn 1500 tjenestegjørende, inkludert vernepliktige. Arbeidstakere med sine familier, og vernepliktige, som har behov for at det er tilrettelagt for effektiv avvikling av reiser til og fra regionen. Flyruten Ørland – Oslo har vært drevet uten statlig støtte i mer enn 15 år. Covid-19 situasjonen gjør at det spøker for tilbudet. Flyruten kommer ikke under kompensasjonsordningene. Årsaken er ironisk nok at ruten vært drevet UTEN statlig støtte.

Levetidskostnadene for F-35 er i 2020 kroner beregnet til over 306 milliarder kroner. Å sikre Ørland flystasjon tilgang på kompetanse gjennom tilrettelegging for pendling og økt attraktivitet som tjenestested er avgjørende. Sammenhengen mellom et godt flytilbud til Fastlands-Norges største investering noensinne og et tilrettelagt flytilbud som sikrer riktig effekt, på rett, til rett tid burde være udiskutabel.

Forsvaret har innført et ny militær ordning for sitt personell som innebærer hyppigere bytte av stilling og tjenestested for personellet. Som konsekvens blir det vesentlig at det er godt tilrettelagt for pendling. Dette både for å sikre tilførsel av kritisk kompetanse til Ørland, men også legge til rette for at det skal være mulig å bosette seg her og effektivt kunne pendle til andre regioner i Norge for arbeid i perioder.

Uten et slik tilbud vil reisetiden for mer enn 1500 soldater på Ørland flystasjon øke ved at flygninger må gjennomføres via Værnes. For tjenestereiser betyr det økte utgifter. Reisetid kompenseres med økonomi eller avspasering iht gjeldende avtaler. Reisetiden øker med inntil 6-8 timer avhengig av når reisen skal gjennomføres, og til hvor.

Erfaringsvis vil behovet for å benytte seg av hotell ifm. reisen også øke. Kollektivtilbudet i til Ørland korresponderer i liten grad med flytidene fra Værnes – og motsatt. Dette kommer som en ytterligere tilleggsutgift, hvilket gjør at den totale reisekostnaden overgår det som ville vært tilfelle med et gjennomgående flytilbud til Oslo.

Indirekte påvirker dette den operative virksomheten ved at reisetid ført som tid skal avspaseres. Dette innebærer ytterligere økning i fravær for personell som allerede har et høyt antall opparbeidede timer gjennom annen operativ virksomhet. Forsvaret selv er tydelig på at et begrenset, eller ikke-eksisterende, flytilbud til Ørland har konsekvenser for rekrutteringen. Med dagens tilbud har mange pendlere kun har en dag med familien dersom en jobber mandag til fredag. Den personlige belastningen blir uakseptabel, den operative risikoen like så.

Til forskjell fra øvrige andre sivile lufthavner, så er Ørland lufthavn og et flyrutetilbud til Oslo ikke bare viktig for region, næringsliv og lokalbefolkning. Ørland Lufthavn og rutetilbudet er først og fremst viktig for Norge, NATO og understøttelse av nasjonal forsvarsevne.

Et langsiktig og forutsigbart ruteopplegg må sikres av staten nå. Alternativet har ingen råd til. Aller minst staten selv. Det forplikter!

Kommentarer til denne saken