SVs landsmøte vedtok i sommer at en eventuell regjeringsplattform skal legges frem for medlemmene, til uravstemning. Det er et helt nytt element i norsk politikk, og har vakt oppsikt.

Noen synes det er modig gjort av ledelsen. Hvis de har gått god for et resultat, men medlemmene takker nei, da har de ganske enkelt tabbet seg ut. Og det til gagns. Da bør ledelsen gå av, for medlemmene har ikke tillit til dem i det som er det mest alvorlige spørsmålet for et norsk parti, å si ja eller nei til å delta i regjering.

Les også

Uravstemning i møte med realpolitikk?

Men man kan se det motsatt også: Får de ja fra medlemmene, og ikke bare fra sine tillitsvalgte, da kan de med styrke si at de går inn i dette prosjektet med medlemmene i ryggen. Eventuell intern kritikk mot regjeringens mange store og små vedtak vil i lang tid kunne møtes med «dette sa medlemmene ja til».

Senterpartiet er svært lite glade for dette grepet. De uttalte seg om det allerede i sommer. Og nå går ryktene om at de vil kreve at SV dropper uravstemningen. Er det så lurt?

Uansett hva man mener om dette grepet, så er det første gang på lenge at et norsk parti forsøker å styrke partidemokratiet og medlemmenes reelle innflytelse. Og er det ikke noe uhørt over å legge seg borti hvordan en annen organisasjon håndterer sitt indre liv? Hvis Sp frykter at uravstemningen ender i et nei fra medlemmene, burde de jo støtte opplegget helhjertet. De ønsker jo egentlig å sitte alene med Ap i regjering.

Les også

Hvem bestemmer i SV? 15.000 medlemmer eller 238.000 velgere?

Nå viser SV at de tar medlemmene sine på alvor, de gir dem reell innflytelse på deres aller viktigste beslutning. For et lite parti, med svakere organisasjon enn de større partiene, er dette en måte både å skape større engasjement, sterkere eierskap og ikke minst gjøre det mer attraktivt å være medlem. Medlemmene i partiene er deres aller viktigste ressurs, både for å rekruttere nye tillits- og folkevalgte, til å drive valgkamp og ikke minst til å utvikle ny politikk.

Alt som kan styrke båndene mellom parti og medlem er derfor av det gode. Dermed kan SVs grep bli en liten genistrek.