Gå til sidens hovedinnhold

En god barndom varer hele livet

Svar til Hildegunn Nordtug.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom sterke fellesarenaer gir vi barna våre de beste forutsetningene for å lykkes. For SV er det viktig at alle barn får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, basert på omsorg og trygghet, og at vi har en barnehage av høy kvalitet.

Jeg er ikke enig i at barnehage ikke har blitt prioritert i denne valgkampen. Barnehage er i aller høyeste grad et spørsmål om fordeling, noe som alltid har vært en av SVs viktigste kampsaker - både i og utenfor valgkamp. Utdannings- og barnehagepolitikken er ekstra viktig nå, etter at vi har stått i en pandemi som ble en forskjellskrise. De økende ulikhetene i Norge har blitt veldig tydelig for folk.

Les også

Er dere med, Kjerkol, Sørvik, Arnstad, Tyldum, Hansen, Asphjell, Leitrø, Borten Moe, Haltbrekken og Bae Nyholt?

Det har gått så det griner på toppen av det norske samfunnet, med stadig nye rekorder på børsen. Mens veldig mange av de som gjør de tøffeste jobbene for fellesskapet har hatt et veldig tøft år. Mange yrkesgrupper har blitt rammet av arbeidsløshet. Mens andre, som barnehageansatte, har tatt de tyngste takene. Det er tydelig hva det er slags arbeid som trengs i dette samfunnet, og hvordan det verdsettes.

En fersk klimarapport utgitt av Redd Barna, viser at dagens 1-åringer vil bli rammet av mer enn dobbelt så mye flom, tørke og skogbranner enn sine besteforeldre. Miljø- og klimaendringene verden nå står overfor, krever at vi utvikler kvaliteten i barnehage og skole, og at vi satser på utdanning. Barnehagen er avgjørende for å ruste barn til å forstå og bidra til å løse disse utfordringene. Vi trenger en ny politisk kurs om vi skal løse klimakrisa og ta vare på naturen. Og det starter med tidlig innsats og kvalitet i barnehagen.

Les også

Rødt er med, Hildegunn!

Økt bemanning i barnehagen er avgjørende hvis vi skal sørge for mindre sykefravær, atferdsvansker, læringsutfordringer og sosiale utfordringer for barn. I tillegg til å være det viktigste, forebyggende tiltaket for hvert enkelt barn, er det som Nordtug sier - mer lønnsomt for samfunnet å satse stort på tidlig innsats i barnehagen, enn å reparere senere i livet, på skolen eller i ungdomsårene og voksenlivet.

Tidlig innsats handler om at barn trenger nok stabile voksne rundt seg, som har kompetanse om barn og forståelse for barns behov. Derfor ønsker SV:

  • Flere barnehagelærere og andre ansatte. For å støtte opp under barns trivsel, læring og danning, må barnehagen ha høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning.
  • Fullfinansiere og styrke bemanningsnormen. For at bemanningen skal bli reell, må den gjelde hele barnehagens åpningstid.
  • At minst 50 prosent av de ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere, og minst 25 prosent skal være fagarbeidere.
  • Innføre en bestemmelse i barnehageloven om at barnegruppens størrelse skal være forsvarlig.
  • Gi barnehagelærerutdanningen bedre finansiering.

Barnehage, skole og SFO er viktig for å gi alle barn like muligheter og utjevne sosiale forskjeller i barnas nærmiljø, og skal derfor være for alle. SV har vært tydelige på at SFO må være gratis for alle barn, uavhengig av foreldres økonomiske situasjon. Av samme grunn ønsker vi å redusere maksprisen for barnehage, og på sikt gjøre den gratis.

Ansatte i barnehagen må også oppleve mer tillit, selvbestemmelse og medvirkning i yrket sitt. SV ønsker å lytte til og respektere pedagogene, og den viktige jobben de gjør hver dag. Vi må få bukt med unødvendig overstyring, byråkrati og tidstyver. SV vil stoppe kartlegging og testing i barnehagen, og gi personalet tid og tillit til å skape gode hverdager for barna, og selv finne arbeidsmetoder for å oppnå målene i Rammeplanen for barnehagen.

Så hvordan skal vi ha råd til å løfte kvaliteten i barnehagen med flere ansatte og samtidig gjøre den billigere? På sikt trenger ikke dette koste mye siden tidlig innsats vil redusere utgifter senere i utdanningsforløpet. Det har også vist seg at økt bemanning i barnehagen, fører til mindre sykefravær blant ansatte, og lavere vikar-kostnader. Og så er det her fordelingspolitikken kommer inn. Vi må legge om skattepolitikken for å sikre bedre fordeling i samfunnet. Skatter og avgifter gjør at vi har råd til fellesgoder. Vi må øke skatten på formue, arv og eiendom for de som har aller mest, fordi vi trenger å flytte penger fra de rikeste til felles velferd.

Så Hildegunn: Ja, SV er med på å fortsette kampen for barns beste!

Kommentarer til denne saken