Gå til sidens hovedinnhold

En godt vurdert skilting

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I et leserinnlegg i Trønderdebatt og Trønder-Avisa stilles det spørsmål om fartsgrensen på fylkesveg 759, Henningvegen, i Steinkjer kommune. Innskriveren lurer på hvorfor det ikke er 60 km/t-grense på en del av denne strekningen.

Det var Grenaderen boligsameie som rettet en hevendelse til vegeier Trøndelag fylkeskommune med ønske om særskilt fartsgrense 60 km/t på den siste delen av fylkesveg 759 fra avkjøringa til Sannan næringsområde til rundkjøringa på fylkesveg 762.

Gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) er 3300 kjøretøyer. I tillegg har denne strekningen:

  • Gang- og sykkelveg.
  • Passeringslomme ved avkjøringen til Sannan næringsområde. Det er også planlagt å etablere ytterligere en passeringslomme ved avkjøringen til området til Jula, Rusta og Obs Bygg.
  • Veglys.
  • God sikt for de som kjører ut/og inn på fylkesveg 759 både fra Sannan næringsområde, Jula, Rusta og Obs Bygg.

  • Ingen politirapporterte trafikkulykker i forbindelse med avkjøringene på fylkesveg 759 de siste ti årene.

Les også

Fikk gladmelding om redusert fartsgrense: «Skulle vise seg at dette var for godt til å være sant»

Som vegeier har Trøndelag fylkeskommune vurdert skiltingen på denne måten: Bebyggelsen ved vegen her har endret seg, og fra det nybygde boligsameie i Teglverksvegen fremstår nå området som tettbygd, og den generelle fartsgrensen 50 km/t vil være en naturlig fartsgrense. Rundkjøringen i enden av vegen er skiltet, men den vises ikke før du er ganske nærme slik at farten senkes vel sent. Dermed blir også hastigheten forbi avkjørselen til Jula, Rusta og Obs Bygg litt for høy - den opplevde farten av brukerne.

Vi er enige i at fartsgrensen på den omtalte strekningen fra nybygget i Teglverksvegen og til rundkjøringa bør reduseres. Strekningen fra avkjørselen til Sannan næringsområde og til nybygget i Teglverksvegen er oversiktlig. Det er en godt skiltet avkjørsel og det er også egen gang- og sykkelveg. Det er ingen hus ved vegen som gjør at man naturlig tenker at her må man senke hastigheten. Å sette ned hastigheten her til 60 km/t mener vi ikke vi bli overholdt. Vi kan likevel forstå at farten her kan virke for høy for de som skal ut på vegen.

Vi har foretatt fartsmåling i ti dager på strekningen. Målingen viser et fartsnivå på 73 km/t inn mot rundkjøringa fra Henning og 76 km/t ut fra mot Henning. Målingen er foretatt etter at man sørfra har passert avkjørselen til Sannan næringspark og vi kan anta at fartsnivået er høyere ved avkjørselen.

Trøndelag fylkeskommune som vegeier forslo å skilte ned til 50 km/t ca. 100 m før avkjørselen til Jula, Rusta og Obs Bygg. I tillegg vil vi forvarsle 50 km/t før avkjørselen til Sannan næringsområde, ca. 200 m fra innføringa. Ifølge håndbok N300 del 3 Trafikkskilt bør forvarsling settes opp ved sprang over 20 km/t dersom fartsnivået (85 %-fraktil) på stedet er høyere enn 20 km/t over den fartsgrensen som skal varsles og sikten fram mot fartsgrenseskiltene er mindre enn ca. 150 m. Her er sikten bra, men vi har erfaring med at forvarsling gjør at farten senkes tidligere. Ved å sette forvarslingen før avkjørselen til Sannan næringspark mener vi at vi vil få en reduksjon av fartsnivået forbi avkjørselen også. Siden vi har før-målinger nå, kan vi ta etter-målinger når endringen har fått satt seg og vi kan dermed få tall på virkningen av forvarslingsskilt.

Trøndelag fylkeskommunes samlede vurderinger er sendt på høring til politiet og Steinkjer kommune, som har sagt seg enig. De samlede vurderingene er oversendt til Statens vegvesen som har fattet vedtak. Skiltene er ferdig montert langs fv. 759, og er dermed gyldige.

Kommentarer til denne saken