Gå til sidens hovedinnhold

En ny og mer rettferdig kurs for landet vårt!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter åtte år med Høyre-politikk, økte forskjeller og mer utrygghet i arbeidslivet, var beskjeden på valgdagen tydelig: vi trenger en ny og mer rettferdig kurs for landet vårt! Det er vi helt enige i. Vi trenger - og kan snart få - ei regjering som prioriterer å få forskjellene mellom folk ned og at vanlige lønnsmottakere får det bedre, og ei regjering som fører en arbeidslivspolitikk på arbeidsfolks premisser. Vi kan endelig få en mer rettferdig samfunnsutvikling i Norge. Og la det bare være klinkende klart: vi trenger reell forandring nå, og det håper vi - og veldig mange andre - at en Ap-leda regjering kan sørge for.

Arbeiderpartiet er vanlige folks interesseparti. Når Høyre velger å bruke de store pengene på saftige skattekutt med millimeterpresisjon til norges rikeste, og samtidig øke avgiftene og kutte i velferd for vanlige folk, er vi grunnleggende uenig i det. Vi mener det er bedre å bruke pengene på å gjøre det billigere og lettere å være med i ei fagforening, og på den måten styrke det organiserte arbeidslivet. Eller sørge for at grunnleggende tjenester vi alle er avhengige av, som barnehager, skoler, sykehus og eldreomsorg, blir bedre og billigere, ved å bruke mer penger på det. Det er nødvendig med en kraftfull politikk for å få forskjellene ned. Vi må rett og slett omfordele ressursene i samfunnet vårt mer, fra milliardærene til oss vanlige folk.

Men, når vi skal omprioritere, må vi gjøre det så det monner; vanlige folk må merke at det blir vanlige folks tur!

Noe av det første denne regjeringen gjorde var å svekke arbeidsmiljøloven, og gjøre det lettere for arbeidsgiverne å ansette folk midlertidig. Gang på gang stemmer Høyre, resten av regjeringspartiene, og støttehjulet FrP mot å fjerne denne retten for arbeidsgiverne, mot å styrke retten til heldig i lovverket, og mot å stramme inn på bruken av innleie. Når den nye regjeringa tar over må dette vedtas så snart som mulig. Vi må kort sagt flytte makt fra arbeidsgiverne til arbeidstakerne i arbeidslivet.

Faste ansettelser må bli hovedregelen, det samme gjelder heltid. Flere må få kjenne tryggheten det er å ha ei hel, fast stilling.

Staten må ta et større ansvar for langsiktig samfunnsbygging, mener vi. Vi trenger visjoner for Norge, hvordan vi kan få opp verdiskapinga og bygd ny miljøvennlig industri i landet vårt. Å bruke naturressursene våre aktivt - og at vi eier de i fellesskap - er god sosialdemokratisk politikk, og god Arbeiderparti-politikk. Det som er så grunnleggende viktig er at verdiene som skapes, kommer det breie laget av befolkninga til gode, ikke kun noen få. Vi må bygge ut mer kraft og nett, slik at det er nok kraft og at den kommer frem dit den skal. På den måten legger vi til rette for flere nye miljøvennlige industrietableringer, økt verdiskaping og flere industriarbeidsplasser i Norge.

Mer rettferdig fordeling og mindre forskjeller, økt satsing på miljøvennlig norsk industri, basert på våre felles naturressurser, og en arbeidslivspolitikk som setter makt og trygghet for arbeidstakerne, foran enda mer frihet for arbeidsgiverne. Vi må få til reell forandring på disse områdene, blant annet, som faktisk merkes i livene våre. Det er vår tydelige beskjed til Arbeiderpartiet.

Kommentarer til denne saken