Vårt mål er å ta Norge i en ny og mer rettferdig retning, med små forskjeller mellom folk uavhengig av hvor de bor eller hva de har i inntekt.

I Norge har vi lang tradisjon for at målet om omfordeling, og modellen hvor fellesskapet stiller opp for de enkeltmenneskene som trenger står sterkt. Det er nettopp dette, som har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i.

De siste åtte årene har Høyre på tross av dette innført flere usosiale kutt, hvor de som trenger det mest har blitt svekket, i mens de har prioritert skatteletter til de som har mye fra før. Tjenester har blitt sentralisert og privatisert, og ulikhetene økte. Denne utviklingen gikk vi til valg på å snu.

På vårt første år i regjering har vi derfor:

  • Gjeninnført ordningen med brillestøtte for barn.
  • Fjernet karensåret i AAP ordningen - Personer som mottar arbeidsavklaringspenger får nå forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart på NAV eller helsevesenet.
  • Feriepengetillegget for permitterte og arbeidsledige er tilbake

Utover dette vil barnehage- og SFO-prisen gå ned fra høsten, vi har innført halv pris for tannbehandling for 21- og 22-åringene, senket fergeprisene med 30 prosent og økt pendlerfradraget. Samtidig som de som tjener mindre enn 750 000 har fått mindre i skatt. Dette er viktige grep for å styrke omfordelingen, og støtte de som trenger det mest.

Fremover blir det viktigste å holde den offentlige pengebruken nede og å ha kontroll på finanspolitikken, for å unngå at renten går mer opp enn til tre prosent som Norges Bank har varsla.

Norge er et land hvor mange familier og bedrifter har mye gjeld. Alle andre gode tiltak, vil dermed koke bort i kålen om vi er uforsiktige og renten øker uforholdsmessig mye.

Derfor er det, og vil bli, mange vanskelige prioriteringer i årene som kommer. Likevel er vårt mål klart: forskjellene skal ned og tilliten skal opp. Vanlige folk over hele landet skal ha trygghet for sin økonomiske og praktiske hverdag.