Forslaget til ny oljeskatt vil trygge næringen og samtidig være bra for det grønne skiftet.

Mange ble overrasket da regjeringen uten forvarsel presenterte et forslag til omlegging av petroleumsskatten. Olje- og gassnæringen har gitt oss velferd og arbeidsplasser, og gjort Norge til et av verdens rikeste land. Noen tolket dette som «starten på slutten» for denne næringen. Det er feil.

Olje og gass vil fortsatt være en viktig næring for Norge fremover. Samtidig vet vi at norsk olje- og gassproduksjon ventes å falle med 65 prosent innen 2050. For å ruste næringen til denne omstillingen, må skattesystemet tilpasses.

Da næringen sto overfor store utfordringer i fjor, sørget Stortinget for en omfattende redningspakke, med midlertidige skatteendringer for å opprettholde planlagt aktivitet på sokkelen og i norsk leverandørindustri. Neste år starter utfasingen av disse reglene. Nå er derfor et godt tidspunkt for å se fremover. Det nye forslaget er strammere enn den midlertidige ordningen, og vil sørge for at vi får et nøytralt skattesystem som legger til rette for lønnsomme investeringer også fremover.

Industrien er på full fart inn i fremtiden. En fremtid som også vil preges av fornybar energi. Kompetansen vi har bygget opp gjennom olje og gass er den samme som skal gjøre oss verdensledende på blant annet å bygge vindmøller til havs.

Forslaget til ny oljeskatt vil gi flere positive effekter. For det første, så får industrien bedre forutsigbarhet. Vi har med dette klargjort hva slags skattesystem de må forholde seg til fra og med neste år. Det er langt bedre at Høyre og regjeringen presenterer dette nå, i stedet for at dette skal være i spill etter valget. Hvem vet hva som kan skje om det skulle bli et rødgrønt flertall langt ute til venstre, der SV, MDG og Rødt får stille krav.

For det andre, så vil selskapene få tilført mer likviditet. På kort sikt vil de få 45 milliarder mer å rutte med som de kan bruke til nye investeringer og i omstillingen til å satse på nye forretningsområder, slik som fornybar energi. Dette er gode nyheter også for klimaet.

For det tredje, så vil det nye systemet rydde av veien enhver tvil om at risikoen i nye prosjekter blir riktig fordelt mellom skattebetalerne og oljeselskapene. Vi slipper dermed diskusjoner om hvorvidt det gamle systemet innebar subsidier gjennom leterefusjonsordningen eller avskrivningsregler. Det sikrer at lønnsomme funn blir bygd ut, mens ulønnsomme funn ikke bygges ut. Dette pekes også på i Klimarisikoutvalgets rapport fra 2018.

Høyre er for en lønnsom og solid olje- og gassnæring, og er garantisten for at vi fortsatt skal videreutvikle norsk sokkel. Flere oljeanalytikere har allerede slått fast at dette ikke vil påvirke investeringene på sokkelen, så de voldsomme reaksjonene fra Frp og Senterpartiet er grunnløse.

Regjeringens forslag vil gjøre denne viktige næringen mer bærekraftig i møte med en ny tid. Det tjener både selskapene og samfunnet på