Kjære Trondhjemmer!

Lørdag 10. september er det Pride-parade i Trondheim sentrum. På vegne av hele Trondheim bystyre vil vi oppfordre deg til å gå i paraden for å markere at Trondheim er en åpen, fargerik og mangfoldig by hvor alle kan elske den man vil.

I 2022 har vi mange viktige milepæler å markere i det skeive miljøet i Trondheim. Det er 50 år siden straffeloven § 213 ble opphevet. Det var en paragraf som gjorde det straffbart for to menn å ha sex. Takket være modige mennesker som gikk foran ble den diskriminerende paragrafen fjernet. Vi tok derfor et stort og viktig steg i retning av et mer inkluderende og tolerant samfunn. Det markerte vi i april i Ravnkloa, og det var ikke et tilfeldig valgt sted. Ravnkloa var et samlingssted for mange av byens homofile, der mange måtte møtes i smug. Slik er det heldigvis ikke lenger i Trondheim.

Trondheim Pride fyller også 25 år i år. Det er et arrangement som har vært en viktig pådriver for å løfte fram politiske spørsmål, og være en arena for mangfold og likestilling. Det viser også årets program, med alt fra debatter, fester, workshops, dragshow, til regnbuetreff for seniorer. Det gjør Trondheim Pride til en viktig politisk og kulturell aktør.

Den siste tiden har bystyret behandlet flere saker som er svært positive for det skeive miljøet i byen. Vi har vedtatt at vi ønsker kompetanseheving blant ansatte i helse- og omsorgstjenestene for å ivareta skeive eldre som bor på institusjon. Vi har også vedtatt at vi ønsker et skeivt monument eller en plass i byen hvor vi enda tydeligere kan få fram skeiv kultur og historie, der blant annet Ravnkloa skal vurderes særskilt.

Vi har fortsatt en lang vei å gå for å sikre et likestilt og mangfoldig samfunn. Det viser senest terroren på London Pub dagen før paraden i Oslo. Vi har styrket helsetjenestene for ungdom, og prideflagget vaier nå på byens skoler og på Trondheims torg. Det håper vi bidrar til synlighet, og til at flere tar opp spørsmål knyttet til skeives rettigheter i skolegården, på arbeidsplassen, rundt middagsbordet og alle steder hvor vi ferdes.

Det er viktigere enn noen gang at flest mulig møter opp i Trondheim sentrum og går i paraden for å vise sin støtte. Kjærlighet er mye større enn hat, og Pride handler om kjærlighet – i ulike former. Vi håper alle vil gå i prideparade i Trondheim sentrum på lørdag!