Gå til sidens hovedinnhold

En politidebatt med temperatur

Jeg nekter å la Senterpartiet skolere meg i justispolitikk.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Debatten om politireformen pågår med til dels høy temperatur. Politiet er en av våre aller viktigste samfunnsinstitusjoner og debatten om veien videre er viktig.

Marit Arnstad har gått høyt på banen med kraftig kritikk av regjeringens arbeid med politireformen og har brukt begrep som lureri om regjeringens politikk. Da må hun tåle en påminnelse om hva som var selve grunnlaget for tiltakene i politireformen, nemlig Gjørv-kommisjonens rapport og tilrådninger sammen med politianalysen. Og det faktum at regjeringen har levert på alle kommisjonens anbefalinger.

Les også

Slik kan vi ikke gå inn i debatten om politiske saker

Les også

Hvem lurer hvem, Arnstad?

Samtidig vil jeg understreke at det aldri var min intensjon å legge ansvaret for 22. juli-terroren på Arnstad personlig, eller som enkeltstatsråd. Jeg mener det heller ikke er grunnlag for en slik fortolkning av formuleringene i tilsvaret mitt, men jeg vil beklage dersom det ble oppfattet slik.

Uavhengig av terroren er det likevel et faktum at Høyre overtok en underprioritert justissektor i 2013. Det ansvaret hviler på Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det er heller ingen tvil om at norsk politi aldri i Norgeshistorien har opplevd å bli satset mer på, enn de siste åtte årene under en Høyre-ledet regjering.

Ja, vi har lagt ned lensmannskontorer. Men vi har også ansatt over 2500 flere operative politifolk i hele landet – 169 av disse i Trøndelag politidistrikt. Trøndelag politidistrikt har også fått en enorm budsjettøkning siden 2013. De siste tallene viser at Trøndelag har hatt en reell budsjettøkning på over 180 millioner kroner.

Arnstad og Senterpartiet på sin side står igjen med vage løfter og ord uten handling bak. Arnstad selv har snakket mye om å gjenåpne lensmannskontorer, men i sitt alternative statsbudsjett har Senterpartiet kun satt av 30 millioner kroner – fordelt på hele Norge. Det regnestykket går vanskelig opp.

Under sitt besøk i Verdal sist uke lanserte statsminister Erna Solberg også nye valgløfter for politiet. Høyre vil sikre dobbelt så stor bemanningsvekst i politidistriktene som i sentrale funksjoner i neste periode. Vi stopper altså ikke satsingen på politiet. Det enorme trygghetsløftet Høyre har stått for i Norge skal fortsette i fire nye år.

12. januar i år kunne også lederen for politiet i Nord-Trøndelag fortelle Trønder-Avisa at «Vi har bedre bemanning, bedre utstyr, fagmiljøer og teknologi til å kunne være til stede og tilgjengelig uten at man sitte inne på et kontor i hver kommune». Samme leder forteller i klartekst at han mener det er feil å gjenåpne lensmannskontorer og at han ikke vil tilbake til der politiet var før reformen. Dette er viktige tilbakemeldinger fra en med årelang politierfaring og skoene på.

Jeg nekter å la Senterpartiet skolere meg i justispolitikk. Faktum er at Høyre har løftet politi- og lensmannsetaten til et historisk toppnivå. Det er mye mer enn hva Senterpartiet kan si om seg selv.

Kommentarer til denne saken