Nå er det kun dager igjen til studiestart og mange nye studenter strømmer til de store studiebyene, klare for å starte på den beste tiden i livet. Men mange bærer på en unødvendig bekymring – hvordan skal jeg få råd til å bo? For noen studenter blir situasjonen så hard at de må takke nei til studieplassen.

85 prosent av studenter mangler tilgang på studentbolig og blir nødt til å begi seg ut på det private boligmarkedet. Et boligmarked som er oversvømt av bolighaier som håver inn store summer på å utnytte unge mennesker med kun en liten månedlig sum fra lånekassen å støtte seg på. I løpet av de siste åtte årene har høyreregjeringen og deres bestevenner i FrP ryddet banen for bolighaiene, og sørget for at de har blitt flere og flere, og rikere og rikere.

Samtidig som de rikeste i samfunnet har tjent massive summer på boligmarkedet, har unge og studenter måttet nøye seg med stadig dårligere boligforhold til en stadig økende pris. De større aktørene på det private markedet trekker ut hver kvadratmeter fra boligene med flere rom og mindre fellesareal.

Instagram-kampanjen «min drittleilighet» har satt søkelyset på denne problematikken og vist fram skremmende bilder av hvilke forferdelige kår mange unge leietakere lever i. Nå er det på tide å snu trenden. Vi må sørge for at studenter og unge får et trygt sted å bo til en rimelig pris.

Flere studentboliger gir ikke bare studenter et tilpasset tilbud under studietiden, men er også med på å dempe presset på det private markedet. Å trekke studenter ut av det private leiemarkedet vil gjøre det vanskeligere for bolighaiene å melke markedet, studenter vil oppleve høyere standard ettersom det private må tilpasse seg det offentlige, og prisene vil presses ned.

Høyreregjeringa har vært for lite ambisiøse med sitt mål om dekningsgrad på kun 20 prosent, og har bare bygd litt over 2000 studentboliger årlig siden 2013. Selv med fortsatt økende søkertall, og økende antall studenter i boligkø, svarer regjeringen med å kutte antallet nye studentboliger til 1650 i 2021.

Arbeiderpartiet vil derimot bygge minimum 3000 studentboliger årlig med et spesielt fokus på pressområder. Vi vil sikre rehabilitering av eldre studentboliger for å sikre at høy standard opprettholdes. Vi vil også legge til rette for at kommunale tomter tas i bruk til studentboliger. Flere studentboliger er en nøkkel for at studenter skal få en trygg studietid, og muligheten til å studere.