Gå til sidens hovedinnhold

En regjering med vannskrekk i transportsektoren

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var en gang en samferdselsminister som forsikret at Nasjonal Transportplan 2022-2033 vil ivareta sjøtransportens behov på en god måte. Så la regjeringen hans fram forslag til statsbudsjett og ministeren åpnet for mer gods på «avveie»…

I en artikkel i Skipsrevyen.no den 19. august forsikret samferdselsminister Knut Arild Hareide at sjøtransport vil bli godt ivaretatt når han til våren legger fram ny Nasjonal Transportplan (NTP). Det er det blitt vanskeligere å tro på. Dessverre tyder mye på at både statsråden og regjeringen er sterkt plaget av vannskrekk innenfor transportsektoren.

I flere tiår har regjering og storting sagt at lange godstransporter skal skje på sjø og bane, de korte transportene skal skje med lastebil. Derfor har Kysthavnalliansen i flere år samarbeidet med vareeiere, trønderske lakseprodusenter, rederier og lastebilnæring, organisasjoner og tre fylkeskommuner for å flytte eksport av fersk laks fra Midt-Norge til Europa fra vei til sjø. Første forsendelse gikk fra Midt-Norge til Rotterdam20. august i år.

Fagre ord og praktisk politikk

Siden den 7. oktober har Regjeringen og samferdselsministeren demonstrert at de handler stikk i strid med alle tverrpolitiske lovnader de siste 30 år – få godset vekk fra overbelastede veier:

  • Samferdselsdepartementet har besluttet at Kystruten bare skal gå mellom Bodø og Kirkenes
  • I statsbudsjettet foreslår regjeringen 36 prosent mindre til sjøtransport enn i 2020

Resultatet av koronakuttet i Kystruten er at lastebilene må frakte enda mer gods. Når statsråden tillater kuttet av den innarbeidede sjøfraktruta mellom Bergen og Bodø, vil det bli svært vanskelig å få dette godset tilbake på båten igjen når den ekstraordinære situasjonen er tilbakelagt.

Den første, historiske seilingen med fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa var en milepæl for laksenæringen, dagligvarekjeder, rederier og norske lastebileiere. Og en jubeldag for de som daglig møter et økende antall utenlandske laksetrailere – enten på kysten, eller i Østerdalen.

Vannskrekk og nattefrost

At regjeringen så tydelig dokumenterer sin vannskrekk i transportsektoren samtidig som den første snøen legger seg på veiene våre, bekymrer både Kysthavnalliansen, våre samarbeidspartnere og de tre fylkeskommunene Trøndelag, Nordland og Møre og Romsdal. Tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at Norge allerede har 35 prosent flere dødsulykker med tunge kjøretøyer enn gjennomsnittet i Europa! Statens egen godsanalyse peker i retning av at 80 prosent av en godsvekst på 300 millioner tonn kommer på veien.

Å foreslå 36 prosent mindre til sjøtransport, begrense rederiers investeringsmuligheter, svekke norske sjøfolks konkurranseevne, kutte Kystruten og utsette NTP-planlagt oppstart av Stad skipstunnel, ivaretar ikke sjøtransport.

Vi kan hjelpe deg, minister

Den maritime politikken som både regjeringen og Stortinget snakker varmt om, trenger desperat virkemidler som i dag ikke finnes på statsbudsjettet. Og oppskriften er enkel: Dersom mengden gods som ønsker sjøfrakt vokser, sørger sjøtransporten selv for tilstrekkelig kapasitet innenfor strenge klimakrav. Statens eneste virkemidlet for å lokke gods over kaikanten i dag, er Kystverkets tilskudd til overføring av gods fra vei til sjø. Dessverre fungerer ikke virkemidlet etter hensikten, ettersom staten skyver all risiko over på rederiene.

For samferdselsministeren vil sjøtransporten være som et kinderegg. I høst har statsråden tydelig flagget at det heller ikke er nok penger til veilovnader som forgjengerne har kommet med. Godstransport på sjø er langt billigere for staten enn å fjerne flaskehalser for framtidig godsvekst blant annet i sjømatnæringen, samtidig som den løser ministerens utfordringer med tungbilulykker, køer, bompengediskusjoner og avrenning av mikroplast fra veitrafikk.

Sjøtransport av fersk laks fra Midt-Norge til Europa er et konkret resultat av det midtnorske samarbeidet Tenketank Midt-Norge Sjø. Tenketanken har konkrete innspill til nye, målrettede virkemidler du mangler i statsbudsjettet ditt – og som gjør det mulig å nå statens mål for overføring av gods fra vei til sjø. I tillegg til å være midlertidige, er våre virkemidler også selvfinansierende.

Vi inviterer herved samferdselsministeren til et møte med Kysthavnalliansen for i fellesskap se på hvordan vi får ord over i handling for sjøtransporten i Norge.

Kommentarer til denne saken