Igjen har jeg fått oppleve en hjelpsomhet - hjelp og behandling på ett utrolig høyt og profesjonelt nivå. Igjen har jeg opplevd mennesker med sterkt utviklet empati for andre mennesker. Alle uten unntak: Sykepleiere – leger og servicepersonell har en kommunikasjonsevne som skaper trygghet, og som bidrar til at uro og engstelse langt på vei forsvinner.

Når jeg samtidig fikk et lite innblikk i hverdagen til disse enestående menneskers i disse korona tider, så steg aktelsen ytterligere (om mulig) for samtlige ansatte.

At det finnes mennesker som er villige til å risikere sin egen helse, men samtidig er redde for å bringe smitte hjem til sin egen familier slik situasjonen var i vår da mangelen på verneutstyr var under enhver kritikk. Men de gikk på jobb likevel.

Vi som er borgere i landet, skylder denne yrkesgruppen mer enn vi er klar over – og det minste vi kan gjøre er å bruke vettet i den situasjon landet og verden befinner seg i. Nå er akkurat utstyrssituasjonen bedret, og det er å håpe at vi ungår en smittebølge 2. Men de jeg snakket med på sykehuset var forberedt på at dette vil kunne skje.

Derfor synes jeg at mange av de lettelser som er innført fra 26. juli kommer noe tidlig. At land verden over ikke kan stenges for alltid er selvsagt, men når staten har bruks så vanvittig mye penger på å redusere skadevirkningene, så synes jeg at når først var galt, så kunne vi ha ventet med mange lettelser til en vaksine foreligger.

Jeg tror at håndhygiene – avstand og holde seg hjemme hvis man er syk er tiltak som langt på vei reduserer risikoen for spredning. Men å åpne for sydenreiser i harryhandel er jeg uenig i.

Man overlever da bra uten en sydentur - og er det egentlig så billig å dra til Sverige å handle hvis man tar med transportutgiftene?

Når de som på død og liv skal på sydenferie eller dra på harryhandel kan umulig skjønne konsekvensen av sine handlinger hvis de skulle bli smittet og ta med denne hjem til Norge.

Men de vil nok – hvis de blir syke og trenger hjelp kanskje forstå urimeligheten i å handle som de har gjort.

En annen sak er de arbeidsvilkår og avlønninger innen helsevesenet - som for mange – etter min mening blir alt for dårlig behandlet både når det gjelder lønns og arbeidsvilkår.

Å gi helsevesenets ansatte applaus er velfortjent, men meg bekjent så godtas applaus ikke som betalingsmiddel for regninger. Gi helsevesenet på alle plan skikkelige budsjetter og lønnsvilkår.

Erfaringen med korona bør ha lært oss at det å sette inn ekstraordinære økonomiske tiltak koster ofte mer enn en skikkelig lønn og bedre budsjetter for helsevesenet sett under ett.

Igjen: Stor takk til Sykehuset Levanger og Steinkjer Legevakt og ambulansetjenesten. Hurra for dem.